Élisée Reclus: A hegyek története

Előjegyezhető

Kategória:

“Szűkebb keretben megragadóbb képet a hegyek életéről talán még nem alkotott író, mint Reclus e kis művében. Egész lelkét, az ő emberszeretettel, jósággal, könyörülettel teljes lelkét öntötte belé, az ő nemes idealizmusa csap felénk minden sorából, és van benne annyi poézis, a mennyi igen kevés, rímbe szedett poétai munkában.
Bár bírna ez a fordítás annyi gyönyörűséget szerezni másoknak, a mennyit nekem az eredeti szerzett.
De fogják-e nálunk olvasni a hegyek történetét?
Hisz a magyar ember nem igen szereti a hegyet.
A hegyes vidéket görbe ország-nak csúfolja és alig várja, hogy szabaduljon belőle. A nép dalba foglalja az erdőt, a mezőt, a ligetet: de hegyről csak elvétve szól a népdal.
Rég volt, hogy a Kárpát tövében hazát szerzett a magyar, de akkor is a síkságot választotta magának, a hegyeket pedig meghagyta az idegen népfajoknak.
Magyarország földjét azonban harmadrészben hegység borítja, s azért nagyon kívánatos, hogy a magyarság életrevaló, művelt része figyelmét hazája hegyes vidéke felé fordítsa, hogy megismerje és megszeresse.
Ennek az eszmének szolgáljon Reclus magyar kiadása. Vajha az ő eszméi megtermékenyítenék a magyar szellemet, hogy támadna magyar író, a ki magyar nyelven, szíve melegével írja meg hazája hegységeinek történetét.”

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző