Rápóti Jenő, Romváry Vilmos: Gyógyító növények

Előjegyezhető

A Gyógyító növények c. könyv 1974-ben megjelent negyedik kiadása az iránta megnyilvánult nagy érdeklődés következtében rövid idő alatt elfogyott. Ez a körülmény, valamint a fejlődés és az olvasók által támasztott igények szükségessé tették az ötödik, átdolgozott és bővített kiadás megjelentetését, amellyel a szerzők minden bizonnyal kielégítik az érdeklődőket.
A gyógynövények iránti érdeklődés világszerte, nálunk pedig különösen nagymértékben növekszik; szaporodik mind a gyógynövénygyűjtők, mind pedig a gyógyteákat fogyasztó közönség tábora. A gyógyszeripar is egyre gyakrabban fordul a gyógynövényvilág szinte kimeríthetetlen forrásaihoz.
Az új fejezetekkel kiegészített ötödik kiadásban a szerzők által közreadott anyag nagymértékben segítheti a gyógtynövénygyűjtőket, valamint a gyógynövényáruk forgalmazásával és feldolgozásával foglalkozókat is munkájuk elvégzésében; nem utolsósorban pedig a gyógyteákat fogyasztó, vagy éppen fogyasztani kívánó közönségnek nyújt hasznos tanácsokat.
Őszintén kívánom, hogy ez a kiadás is olyan sikereket érjen el, mint az előzők.

Dr. Buchmann Othmár
a Gyógynövénykutató Intézet Gyógynövényminősító Osztályának ny. vezetője

TARTALOM
Előszó az ötötdik kiadáshoz (Dr. Buchmann Othmár) 5
Bevezetés 7
ELSŐ FEJEZET
A gyógynövényekről általában 11
A magyar gyógynövény-kereskedelem kialakulása 19
A gyógynövény és a drog fogalma 22
A drogok hatóanyagairól és azok hatásáról 26
A drogok legismertebb hatóanyagai 27
A haladó tudomány a gyógynövényekről 42
MÁSODIK FEJEZET
A gyógynövénygyűjtésről általában 45
A gyógynövénygyűjtés, -szárítás, -kezelés gyakorlata 49
A gyógynövényáruk csomagolása, szállítása, minősítése 58
A gyógynövények üzemi feldolgozása. Minőségi követelemények 61
HARMADIK FEJEZET
Hazai gyógynövényeink részletes ismertetése 68
Gyógynövénytermesztés 290
Hazai gyógynövényeink helye a növényrendszerben 293
A drogokról 298
A VI. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos drogok jegyzéke 298
A könyvben szereplő drogok, szervek szerinti csoportosításokban 299
A külföldi eredetű drogok ismertetése 305
NEGYEDIK FEJEZET
A gyógyteák elkészítéséről és alkalmazásáról 331
Gyógynövényeink betegségek szerinti alkalmazása 331
Gyógynövényeink hatás szerinti felsorolása 344
Gyógyteakeverékek 353
ÖTÖDIK FEJEZET
A gyógynövények felhasználása 401
A gyógynövények mint gyógyszeripari alapanyagok 401
Gyógyszeriparunk gyakoribb növényi drog alapanyagai 402
A gyógynövények mint fűszerek 404
Gyógynövények a kozmetikában 408
A gyógyfüvek mint likőrfűszerek és italalapanyagok 410
A gyógynövények mint az ipar által felhasználható alapanyagok 413
HATODIK FEJEZET
Gyűjtési naptár és a száradási arány táblázata 415
Gyógynövény-herbárium készítése 421
Gyógyszerkönyvek, szabványok 426
A gyógynövényáruk raktározása és a raktári kártevők elleni védekezés 430
Áruraktározási feladatok, óvórendszabályok 431
Állati kártevők és károkozók ismertetése 433
Az állati kártevők elleni védekezés 438
Gyógynövényekkel foglalkozó intézményeink és szerveink 444
Magyar – latin – német – orosz gyógynövényszótár 447
Összevont rész 447
Latin gyógynövénynevek 470
Német gyógynövénynevek 475
Orosz gyógynövénynevek 480
Irodalom 485
Név- és tárgymutató 487

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző