Dr. Derzsy Béla: A gimnasztika alapjai

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Bevezető 7
A gimnasztika eredete, meghatározása 9
A gimnasztika célja, feladata, jellemzői 10
A gimnasztika feladatai 10
A gimnasztika jellemzői 11
A gimnasztika alkalmazási területei 11
A gimnasztika alapfogalmai 12
Alapforma 12
Egyszerű gyakorlat, összetett gyakorlat 13
Gyakorlathalmaz, gyakorlatsor, gyakorlatlánc 13
A gyakorlatok tartalma, formája 13
A gimnasztikai gyakorlatok felosztása 14
Formai felosztás 14
Rendgyakorlatok 14
Általánosan és sokoldalúan képző gyakorlatok 15
Természetes gyakorlatok 17
Testnevelési játékok gimnasztikai feladatokkal 17
Funkcionális felosztás 19
A gyakorlatok szaknyelve 20
A test tengelyei 20
A test síkjai 21
A test helyzete a tornaszerhez viszonyítva 21
A szaknyelv alapelvei 22
Az egységesség elve 22
A legjellemzőbb sajátosság elve 22
A gimnasztikai gyakorlatok szakleírásának szabályai 23
A rajzírás 24
A talaj ábrázolása 25
Testarányok 25
A test ábrázolása 26
A rajzírás jelei 28
A rajzírás szabályai 38
A gyakorlatelemek szakkifejezései 40
Statikus gyakorlatelemek szakkifejezései 40
Taámaszok 40
Függések 52
Vegyes helyzetek 53
Kartartások 53
Kéztartások 57
Ujjtartások 58
Fogásmódok 58
Dinamikus gyakorlatelemek szakkifejezései 61
Emelkedések, ereszkedések 62
Hajlítások, nyújtások 62
Döntések, dőlések 63
Lendítések, lengetések, lebegtetések 63
Emelések, leengedések 64
Húzások, csúsztatások, kar- és lábvezetések 65
Fordítások, forgatások 67
Fordulatok, forgások 66
Átfordulások
A gyakorlatok variálása, kombinálása 73
A gimnasztikai gyakorlatok mozgásszerkezet 73
Térbeli jellemzők 73
Időbeli jellemzők 74
Dinamikai jellemzők 75
A gyakorlatok variálásának és kombinálásának céljai 75
A gyakorlatok variálásának és kombinálásának módjai 76
A gyakorlatok variálása 76
A gyakorlatok kombinálása 82
A gyakorlatok ismertetésének és vezetésének módszerei 83
A gyakorlatok ismertetése 83
Verbális ismertetés 83
Vizuális ismertetés 86
Vegyes módszerek 86
A gyakorlatok vezetésének részei 89
A gyakorlás megindítása és megállítása 90
Az ütemezés, ütem adás 90
A hibajavítás 91
A bemelegítés gyakorlatanyaga és módszerei 92
Az általános bemelegítés 92
A speciális sportági bemelegítés 99
Ízületi mozgékonyság 101
A dinamikus stretching 104
A statikus stretching 104
A nyújtás-ernyesztés módszere 104
Az ellenállásos módszer 105
Felhasznált irodalom 108

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző