Raymond A. Moody: Élet az élet után / Gondolatok a halál utáni életről

Előjegyezhető

Kategória:

A jelen kötetbe foglalt két könyv szerzője, Raymond A. Moody – a filozófia és az orvostudomány doktora – 150 olyan személynek a klinikai halál alatti élményei és tapasztalatai alapján írta meg “Élet az élet után” c. könyvét, akiket aztán sikerült újjáéleszteni. A könyv körül kialakult vitára újabb könyvvel reagált, melyben további kutatásai eredményeit is ismertette.
Hogy a Kimondhatatlan Nyugalom, a Fénylény, a Fényváros stb . a tulajdonképpeni halálon inneni vagy azon túli élmények-e – parázs vitát kavargó kérdésnek mutatkozott mindenütt, ahol a könyv megjelent. Várhatóan így lesz nálunk is.
A kiadó – az esetleges félreértelmezések elkerülése végett – helyesnek tartotta a “végső dolgokkal” kapcsolatos katolikus tanítás ismertetését dr Bolberitz Pál hittudományi akadémiai tanár tollából.
Természetes dolog, hogy az új ismeretekre éhes, örökké kereső emberi elme a halált, ezt a mindennél izgatóbb rejtélyt is kutatásainak tárgyává tette. Már annak megállapítása is fontos eredmény, hogy a halál nem egy pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely egy bizonyos pontig visszafordítható, azon túl pedig visszafordíthatatlan. Bár a leírt élmények a halál-folyamat visszafordítható szakaszának tapasztalataiból erednek, ismertetésük végtelenül érdekes és értékes – mert önmagunkon túlra mutatnak. Oda, ahol a Nagy Titok továbbra is felderíthetetlenül lappang. Ami nem más, mint a teremtmény találkozása Teremtőjével, a véges találkozása a Végtelennel, a viszonylagos találkozása az Abszolúttal – a lélek számadása és örök sorsának eldöntése.

TARTALOM:

Köszönetnyilvánítás
Előszó 9
Bevezetés 13
A halál jelenése 17
A halál megtapasztalása 27
Leírhatatlanság 30
A halálhír meghallása 32
A béke és nyugalom érzései 33
A zaj 34
A sötét alagút 35
Testen kívül 38
Találkozás másokkal 57
A Fénylény 60
Visszatekintés 66
Hatás, vagy sorompó 74
Visszatérés 79
Közlési kísérletek 84
Egész életre kiható következmények 89
A halál új szemlélete 93
A hitelesség kérdése 98
A párhuzamos helyek 107
A Biblia 107
Platon 111
A Tibeti Halottkönyv 115
Emmanuel Swedenborg 117
Kérdések 123
Magyarázatok 143
Természetfölötti magyarázatok 143
Természetes (természettudományos) magyarázatok 144
Pszichológiai magyarázatok 155
Hatások 163
Gondolatok a halál utáni életről
Bevezetés 174
Új elemek 178
A tudás víziója 178
A fény forrásai 183
A megzavarodott lelkek birodalma 186
Természetfeletti életmentések 189
Ítélet 195
Az öngyilkosság 202
A papság reagálása 208
Történeti példák 217
Kérdések 229
Epilógus 258
Függelék. Módszertani megjegyzések 263
Irodalom 282
Ajánlott irodalom 338

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző