Bo Yin Ra: Világok

Ár: 3500 Ft

Megvásárolható

A huszadik század első felében működő német festőművész sajátos filozófiát alkotott, mely nem szakadt el a kereszténységtől, ugyanakkor közel állt a neoplatonizmushoz, de lényeges elemeket merített a keleti tanításokból is.

Bô Yin Râ, vagy más néven Joseph Anton Schneiderfranken kiválasztott médiumnak, elhívatott tanítónak vallotta magát, aki megmutatja az utat az embereknek a Szellem, az Ősegy felé. Az ember szerinte elszakadt teremtőjétől, de belső útkeresése során megtalálhatja, megformálhatja valódi Én-jét, és eljuthat az eredeti ősállapotba, mely folytonos átváltozásban jut kifejeződésre.

E szellemi tudatosulás folyamatának meditatív leképződései azok az expresszionista víziók, amelyeket a kötet előszava “lelki és szellemi tájak”-nak nevez, és amelyekhez a művész maga írt magyarázó elmélkedéseket. A németül első ízben 1922-ben napvilágot látott kötet magyar fordítása az 1985-ös harmadik kiadás alapján készült, ennek képanyagát és szövegét követi.

Az album könyvészetileg igényes, eredeti vászonkötésben készült, a színes reprodukciók jó minőségűek. A kiadványt életrajz, illetve a szerző eredeti és magyarul megjelent, illetve előkészületben lévő műveinek listája egészíti ki.

TARTALOM:

Előszó 6
A vezetés 13
A visszatérés 27
Az arcok 37
Kicsengés 91

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző