Rudolf Steiner: Az Akasha Krónikából

Előjegyezhető

Mindaz, ami az időben keletkezik, az örökkévalóból ered, csakhogy az örökkévalóság az érzéki észlelés számára nem hozzférhető. Az ember számára azonban nyitva áll az út az örökkévaló észleléséhez. Kifejlesztheti a benne szunnyadó erőket úgy, hogy ezt az örökkévalót képes legyen megismerni…
Ha az ember így kiterjeszti megimserőképeségét, akkor a múlt megismerésénél már nem szorul a külső tárgyi bizonyítékokra. Akkor láthatja azt, ami az eseményekkel kapcsoaltban érzékekkel nem észlelhető, amit az idő nem rombolhat szét belőlük. Akkor a múlandó történelemtől eljut a maradandóhoz. Ez a történelem azonban más betűkkel van írva, mint a közönséges történelem. A gnózis és az antropozófia Akasha Krónikának nevezi…
Aki megszerezte magának a szellemi világban való észlelés képességét, ott megismeri azt, ami az elmúlt folyamatokban örökkévaló. Az események nem úgy állnak előtte, mint a történelem holt bizonyítékai, hanem teljesen elevenen. Bizonyos módon lejátszódik előtte, ami történt.
Akik beavatottak ennek az eleven írásnak az olvasásában, sokkal távolabbi múltba pillanthatnak bele, mint amit az általános történelem ábrázol, és közvetlen szellemi észélelésük folytán a dolgokat sokkal megbízhatóbban írthatják le, mint azt a történelem teheti…

TARTALOM:

A jelenkor kultúrája a szellemtudomány tükrében 5
Az Akasha Krónikából 12
Atlantiszi elődeink 15
Átmenet a negyedik főfajból az ötödikbe 27
A lemúriai faj 36
A nemek szétválása 47
A nemek szétválását közvetlenül megelőző időszak 55
A Hyperboreus és Apoláris kor 63
Jelenlegi Földünk kezdete. A Nap kiválása 71
A Hold kiválása 77
Néhány szükséges közbeeső megjegyzés 83
A Föld eredete 91
A Föld és jövője 97
A Szaturnusz élete 103
A Nap élete 110
A Föld élete 126
A négytagú földi ember 136
Kérdések és válaszok 148
A fejlődés egyes szakaszainak elnevezése 151
Utószó 152

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző