Wictor Charon, Szepes Mária: Académia Occulta

Előjegyezhető

Az Académia Occulta szintetizáló mű, egyszer elolvasni nem elegendő. Aki azonban újra és újra alámerül lelki és szellemi mélységeibe, olyan kulcsokhoz jut általa, amelyek önmaga és a világ értelmének felismeréséhez vezetik.

TARTALOM:

Előszó 5
A kiadó előszava 10
Bevezetés 11
Az okkult tudományok egyes alapfogalmai 17
A meg nem nyilatkozott istenség: Tao 19
A teremtő, a kozmikus Elme 19
A hierarchiák 20
A Messiás 21
Szeretet 22
A Gnózis 24
A megváltás 25
A szellem 27
Lélek 27
Test 27
Személyiség 28
Morál 28
Jellem 28
Az ember okkult anatómiája 29
A csakrák 29
A sephirotok 30
A hypofízis mirigy és a tobozmirigy összefüggése: a harmadik szem 30
A Cherub 31
Az ember 32
Az ego, mint háromsíkú mikro-univerzum 32
A démon 33
Lucifer 34
A sátán 35
Az ördög 35
Akasha krónika 36
Adam Kadmon 37
Maya 38
Kundalini a kígyó 39
A nemek kettéválása 39
Karma 42
Dharma 43
Bardo 44
Pralaya 45
Nirvána 46
Misztika és mágia 46
A khylikhór 50
A küszöb őrzője 51
Elementálok 52
Mantra 53
Mandala 54
Az anyag keletkezése 54
Pszichon és ideon 55
Az anyag szerkezete 56
Agyalkatunk fogyatékos szemlélete 57
A homogén állag hipotézise 57
Négy sűrűségű fok 57
A pszichon felépítése, formája, karaktere 58
Az ideon szerkezete, formája, funkciója 58
Az ideonfonalak, gondolat-erők 59
Összeköttetés a mikro-kozmosz és makro-kozmosz között 60
A dimenzió-henger 62
Erővonalak útja az asztronómiában 62
Az erővonalak útja a biológiában 63
Kristály és plazma 64
Hermetika 65
A hermetika története 67
Atlantisz 70
A hét kozmikus principium 76
A hét kozmikus principium 77
A planéták háborúja 78
A harmadik szem 80
Az élő szimbólumok rendszere 81
Az anyag misztériuma 82
A három hermetikus sík 83
Az analógiák tana 84
Kozmikus erőforrások 85
Praxis
Hermetika
Gyakorlat a hét kozmikus principium átélésére 87
Gyakorlat a harmadik szem tudatosítására 88
Gyakorlat a harmadik szem tudatosítására 90
Alchímia
Az opus magnum 95
A kettős út 96
A három fokozat Famulus, alchímista, adeptus 97
A szellem hatalma az anyag fölött 98
A mágikus operációk 99
A hét fokozat 99
Az életelixír 100
A bölcsek köve 100
Hermetikus meditáció 102
Az atomrobbantás 103
Praxis
Alchímia 107
Hermetikus napelixír 107
Napfénnyel besugároztatott só 108
Kabbala 111
A kabbala 113
Kabbalasztikus kozmogónia 117
A kozmikus elme periódikus tevékenysége 117
Adam kadmon 118
A sephirotok 119
A arot nagy arkánumai 119
Kabbalisztikus yoga 122
A harmadik szem életre keltése 122
Kabbalisztikus mágia 122
Varázs-diagrammok készítése 123
Az ideogematria rendszere 125
Ezotéria 131
Akasha krónika 133
Az egyetemes elmében való olvasás 134
A küszöb őrzője 136
Leszállás az alvilágba 138
Halottak könyve, amenti, hádész 141
Az élet fája 142
Magasabb tudatállapotok 142
A láthatatlan világ 143
A láthatatlan világok szervezete 145
Praxis
Ezotéria 147
Előképzés az Akasha olvasásra 147
Asztrozófia 151
Asztrológiai meditáció 153
A zodiákus 360 ascendense 155
A planéták ezotérikus analéógiái 158
A 12 zodiákus jel hermetikus vonatkozásai 160
A zodiákus jeleinek hermetikus interpretációja 161
Inkarnáció-horoszkóp 162
A csillag hieroglifák értelme 163
A hét beavatás 169
A hét beavatás 175
Izis bárkája 175
Mars szekere 175
Hermész útja (merkur) 176
Jupiter palotája 176
Vénusz ösvénye 177
Szaturnusz barlangján 178
Phacton fogata 179
Paraxis
A hét beavatás 180
Tudni 180
Merni 180
Akarni 181
Hallgatni 181
Kozmikus yoga 183
A világszellem céljai 186
A kozmikus éjszaka konzekvenciái 186
Egyetemes elmék születése és elmúlása 188
Hová igyekeznek a keletkező világok? 193
A világkeletkezése pszichikai projekció által 197
A khylkhór 200
A tsőd 201
Magasabb koncentráció 201
Praxis
A kozmikus yoga 203
A tsőd 203
A zene ezotériája 207
A zenei princíptiumok 209
Az összhangzattan 213
Az ellenponttan 213
A homophónia, a melódikus stílus 214
A zenei formák metafizikája 214
Zenei mérték 217
A hangsíkok 218
A zene és a csillagok 218
Okkult elmekórtan 221
Általános ismeretek és ismérvek 223
Az okkult elmekórtan tizenkét axiómája 227
Három terápia 229
A kozmikus bíró 232
A gátlások magasabb értelme 233
Az adeptus-orvos négy feladata 234
A kórformák pszichológiája 236
Hogyan alakulnak ki az elmezavarok? 236
Az agy elemi működési zavarai 237
Kedvetlenség 250
Tetánia 250
Víziók és hallucinációk 251
Kórformák karakterológiája 253
Szkizofrénia 253
Paranoia 254
Az epilepszia 256
Cezarománia 257
A moral insanity 258
Praxis
Az okkult elmekórtan 259
Inkarnáció karakterológia, szimbólum-terápia 259
A kereszténység ezotériája
Pistis Sophia 265
Kereszténység és hagyomány 267
Codex Askewianus 269
A messiás-i törvény 271
A nagy éposz 280
Az ezotérikus hegyibeszéd 289
A három sík misztériuma 297
A háromtétel 300
A Codex Bructanus 301
Praxis
Pistis Sophia 305
I. gyakorlat 305
II. gyakorlat 306
A kereszténység története, “az ötödik evangélium”, az esszénusok ősevangéliumának egyik változata 307
Fr. Clemens adaptációja szerint
A kereszténység bölcsője 309
Az esszénusok 309
Az esszénusok és a kereszténység 311
A mű eredete 312
Jézus származása 313
Jézus gyermekkora 314
Jézus ifjúsága és beavatása 315
Mária, Lázár huga 316
Jézus további tanulmányai: rabbivá avatása 317
Jézus megkísértése 318
Jézus külseje 322
Lázár feltámasztásának mantrája 322
Jézus kontemplációja 323
A passiótörténet 323
A feltámadás 329
Jézus utolsó napjainak eseményei és szelíd halála 340
Praxis
Az esszénusok ősevangéliuma 345
Misztériumok életrekeltése 346
A kozmikus morál 347
A morál eredete 349
A morál értelme a mentál-síkon 350
A morál értelme az asztrál-síkon 350
Az emberi morál 351
Az involúció és evolúció moráljának kétféle megnyilvánulása 354
Morál a zodiákus prizma 12 színében 358
A háromsíkú tízparancsolat 361
Mózes könyveinek hármas értelme 361
A tízparancsolat szerkezete 362
Részletes kifejtés 364
Praxis
A morál 371
A morál egyéni meghatározása 371

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző