Dr. Kosutány István: Kézvonalak – Embersorsok

Előjegyezhető

Kétkedő hitetlenséggel kezdtem magam is!
Az első nyomtatott betűt a »tenyérjóslásról« gimnazista koromban több mint négy évtizeddel ezelőtt olvastam. Érdekelt, de szokatlan volt és nem hittem. Azonban az első érdeklődés és olvasmány után jött több is, lassan-csendben új és új könyveket szereztem be, hogy olvassak, tanuljak a furcsa és nehezen hihető kérdésről. De csak a saját kezemet tanulmányoztam, idegen kezet csak úgy lopva, titokban figyeltem meg, nyíltan még nem mertem mutatni, hogy a kérdés engemet érdekel. – Ugyancsak jó 30 éve már annak, hogy egy nagyobb társaságba voltam meghíva. Egy jelenlévő fiatal barátom, ma már tekintélyes állású előkelő úr, frakkmellénye zsebéből kivett papírlapocskáról olvasgatván le a vonalak jelentőségét, jósolgatott a jelenlévő hölgyek tenyeréből. Nagyon primitívnek találtam a dolgot, de – óriási sikere volt és rajongva kapkodtak rajta. Bár éreztem magamban, hogy én ezt jobban megtudnám csinálni, elnyomtam belső felbuzdulásomat és – néma maradtam. Otthon újra elővettem könyveimet, újakat is szereztem be néhányat, tanultam, készültem, mert elhatároztam, hogy legközelebb én is kiállok tudományommal és megpróbálok »levizsgázni«! A vizsga nemsokára megtörtént s a siker várakozáson felüli volt. Izgatott, serkentett a kérdés tovább. A tárgyból és rokontémakörből óriási szakirodalmat találtam. Már meg tudtam ítélni azt is, hogy sok selejtes is van köztük, összehasonlításokat végeztem a szakmunkák adatai között, jegyeztem, figyeltem, elvből, minden hozzáférhető kezet megnéztem.
Kidolgoztam magamnak egy könnyen és a kéz beszennyezése nélkül keresztülvihető módot tenyérlenyomatok készítésére. Gyüjtöttem százával, ezrével a lenyomatokat, pontosan elkönyvelve őket. Gyüjteményem ma már több ezerből áll, százával ovodás-elemista-polgárista gyermekektől, felnőttektől, öregektől, százával elme-idegbetegektől, operáltaktól, de ikrektől, öngyilkosoktól, akasztott bűnözőktől, minden korú-nemű-rangú egyénektől is fel- és lefelé, Amerikától Sziámig és Japánig, Londontól Jeruzsálemig és Braziliáig…

TARTALOM:

Előszó 9
Kézalaktani rész
Bevezetés. Történeti visszapillantás. A kézelemzés kialakulása, fejlődése 17
Képletes jelek a tenyérben 24
A kéz és tenyér általában 26
Szőrzet a kézen 34
A kéz alaktani felosztása 35
Elemi vagy primitív kéz 36
Ásó kéz, vagy gyakorlatias – ügyes kéz 38
Filozófus vagy bütykös kéz. (Intellektuális kéz) 40
A szegletes (hasznos, dolgos) kéz 41
A mediális vagy ovális kéz 43
A kúpos (artisztikus vagy művészi) kéz 44
Vegyes kéz 47
Az ujjak 50
Az ujjbütyök különböző kombinációja 64
Körmök 64
A hüvelykujj 67
Időszámítás az egyes tenyérvonalakból és jelekből 73
Egyes tenyérjegyek jelentősége 75
Asztrológiai és fizikai vonatkozások
Asztrológiai és fizikai vonatkozások 81
A bolygók, a tenyérjelek és a mitológia 85
Predesztináció vagy szabad akarat 90
Az egyes bolygók jelentősége 92
A bolygók tulajdonságai áttekintőleg 96
Lábvonalak és talplenyomat 97
Gyakorlati kézelemzés
A kézelemzés (tenyéranalízis) gyakorlati kivitele 101
Tenyérnyomat készítése 104
Lenyomat készítésére alkalmas anyagok 106
A kézelemzés technikája
Mélynyomású táblák magyarázatos szövege
I. tábla 117
II. tábla 119
III. tábla 121
IV. tábla 123
V. tábla 126
VI. tábla 128
VII. tábla 130
VIII. tábla 132
IX. tábla 134
X. tábla 137
XI. tábla 141
XII. tábla 144
XIII. tábla 147
XIV. tábla 151
XV. tábla 153
XVI. tábla 155
Diagnózis és prognózis
A férfi és női lényiség egymáshoz való viszonya 164
Egyes szervek és elváltozások diagnosztikai helye a tenyérben 165
A szellemi “Én” stabilitása vagy labilitása 172
Az egyes bolygók dombjainak fejlettsége és ennek jelentősége a kézben 176
A nagy háromszög 181
A kis háromszög 182
Életvonal (Vitális) 185
Vénuszdomb 186
Jupiterdomb 187
A fejvonal 188
Holdhegy vagy Holddomb 189
Merkurdomb 190
A Merkurvonal, vagy egészségvonal, vagy májvonal 191
Szívvonal 192
Gyermekekre vonatkozó jelek 193
Uránuszvonal 195
Lezárt kéz; lezárt tenyér 195
Szaturnuszdomb 197
Szaturnuszvonal vagy Sorsvonal 198
A Karperec vagy Fascetta 199
Marsdomb és Marsmező 199
A Vénuszöv 200
Apolló- vagy Napdomb és Apolló- vagy Napvonal 201
Neptunvonal 202
Hiányos, hiányzó vagy bujkáló jelek a kézben 203
Kézjelek és ábramagyarázatok
Életvonal alakulatok 207
Az életvonal szimbólikája. Jelek a Vénuszdombon 211
A Vénuszdomb jelei 216
Jelek a Jupiterdombon 218
Különböző jelek és fejvonalféleségek 219
A Merkurvonal szimbólikája 223
Szívvonal és egyéb jelek 228
Vénuszöv, szív- és fejvonal 233
Merkurdomb és vonal 236
Sorsvonal alakzatok és a Holddomb 242
Karpercalakulatok 250
Apollóvonal-alakulatok 255
Szigetjelek 258
Különleges jelek 261
Rácsozatok 263
Háromszögletek 265
Háromszögek jelentősége a tenyérben 266
Gyűrűjelek a tenyérben 266
Pályaválasztás, gyermektenyér
Kézjelek és pályaválasztás 271
Minőségi kézalakzat típusok. Csoportosított jellemvonások a gyermeki kézben 273
Nagyevő gyermek 273
Kíváncsi, kedélyes, fecsegő gyermek keze 273
Zárkózott, titkolódzó gyermek keze 274
Sokoldalú, de nem alapos gyermek keze 275
Jó kombinációs képességű, éleseszű gyermek keze 275
Ravasz, hamis gyermek keze 275
Öntudatos bátorság, határozottság, önvédelem, a férfias erőtudatnak ébredése 276
Bátortalanság, önbizalomhiány gyermeknél 277
Hazug, megbízhatatlan gyermek 277
Haragos, dühös gyermek keze 277
Lustaság, hanyagság gyermeknél 278
Érzékiség gyermeknél 278
Akaratos, szeszélyes, irigykedő gyermek keze 278
Csoportosított jellemvonások a női kézben. A különleges női kezek
Lustaság nőnél 283
Büszkeség, gőg nőnél 283
Fösvénység nőnél 284
Hazudozó nő kez 284
Irigy nő keze 284
Nyalánk, torkoskodó nő keze 286
Haragos, civakodó nő keze 286
Érzékiség jelei a női kézben 287
A kéz analitikai indexe 291
Forrásmunkák 297

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző