A. P. Szokolszkij: A megnyitás és a középjáték alapelvei

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Előszó 5
Általános ismeretek. A megnyitás és a középjáték elvei 7
A haderő fejlesztése 9
Túl korai kombináció elégtelen fejlődés mellett 12
Indokolatlan bonyolítás 13
A centrummezők 15
Gyalogáldozat a centrum valamely stratégiai pontjának elfoglalására 22
Harc a centrum körüli pontokért 24
A gyalogok szerepe 30
Mozgékony gyalogcentrum 30
Gyalogék a centrumban 30
Laza gyalogcentrum 34
Elszigetelt gyalog a centrumban 35
A gyalogszerkezet meggyengülése 26
Visszamaradt gyalog a félig nyílt vonalon 38
A gyalogelőrenyomulás 40
A szárny felől a centrumba 44
Gyalogtámadás elégtelen fejlődés esetén 53
A gyalogelőnyomulás korlátozása 54
A blokád 55
Gyalogáttörés előkészítése zárt állásban 57
Vonalnyitás a szárnyakon 59
Harc a nyílt vonalért 63
A nagyátló 71
A „jó” és a „rossz” futó 74
Erős huszár a rossz futó ellen 77
Erős futó gyenge huszár ellen 80
A gyalogszerkezet átrendezése 82
Tiszt kikapcsolása a játékból 88
Gyaloglánc a szárnyon 91
Korai szárnyi hadműveletek 99
Szárnyi támadásra visszavágás a centrumban 99
Támadás a középen maradt király ellen 95
Támadás a rövidsánc ellen 102
Támadás ellenkező oldalra sáncolás esetén 105
Gyalogelőrenyomulás a saját király előtt 110
Támadás a g-vonalon 112
Támadás a h-vonalon 114
Ellentámadás 117
Rövid példajátszmák 119
A teljes játszmák mutatója 130

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Fordító

Dr. Bakos József

Kiadás éve

1979

Oldalszám

135