Szerk.: Dr. Vajthó László: Mai magyar költők (#FK)

Előjegyezhető

Kategória:

A „Mai magyar költők antológiájának anyagát a világháború óta fellépett költőink műveiből válogattuk. A kötetben szereplő szerzők legfiatalabbja alig múlt huszonöt esztendős. Inkább az ifjabbakat juttattuk szóhoz, a negyvenöt évesnél idősebbeknek ezért nem jutott hely. Mintegy negyven költő kétszáz versével gyűjteményünk az új magyar költészet első nagy, átfogó seregszemléje.
Ady óta s Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula, Tóth Árpád mellett sokrétű, újszerű versművészet virágzott ki – e nagy korszakon belül immár egy idősebb, egy ifjabb s egy legifjabb nemzedéket is felismerhetünk.
Az idősebbek közül néhányan rég „beérkeztek már, de a harmincas évek poétáit szinte kivétel nélkül eléggé tartózkodva fogadta a közönség és a kritika. Azt ugyan az ellenségük sem tagadhatta, hogy nagyrészt igen jól verselnek, egyesek mesterien, de valósággal kórusban zendült fel a sajnálattal vegyes megállapítás, hogy koravének s valami világpolgárias egykedvűség és fölény van a modorukban. Volt, aki féltette tőlük a magyar jövőt. Pedig mennyi magyarság izzik a lelkükben s milyen nagy árat fizettek azért, hogy korunkban költővé lehettek!
Az olvasó ne várja tőlünk, hogy művészi értéküket szegről-végre elemezzük vagy az előbbi nemzedékek mérlegére tegyük. Ezt elvégzi ő maga, a saját ízlése, világnézete szerint. Mi csak megkönnyítjük az ítéletét s inkább fiatal költőink sorsát emlegetjük s azt a két kort, mely kialakulásukra befolyással volt.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1941

Oldalszám

187