Ecsedy Andorné és Gáliczky Éva szerkesztésében: A középkor világa

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Bibliográfiánk olyan művek olvasására biztat, amelyeket eddig olvasótáborunknak csak igen szűk réteget vett igénybe. Pedig a történelem iránti érdeklődés az idők folyamán egyre élénkül, erre mutat a történelmi regények nagy keresettsége. Ám ha Olvasónk történelmi regényt olvas, óhatatlanul felmerül benne a kérdés, vajon a regény díszletei valóságosak-e, eseményei megtörténhettek-e valóban, vagy csak az írói fantázia szülöttei? Nos, erre a kérdésre adnak választ e bibliográfiában felsorolt könyvek. Egy részükben napjaink tudósai derítenek fényt korabeli dokumentumok alapján a középkor életére, másrészükben pedig maga a kor embere vall saját magáról, kortársairól, kora eseményeiről, hétköznapjairól, álmairól és vágyairól.
A középkor embere távoli rokonunk. Nemcsak fogalmai és ismeretei, hanem kifejezésmódja is különbözik a miénktől. A mai tudomány vívmányainak birtokában megmosolyogjuk az ő tudományos tételeit. Nyelvezetét nehézkesnek, verseit döcögőknek találjuk. De kárpótol bennünket mindezért a történelmi igazság tudata és a megértést segíti a könyvkiadás, amely legtöbbször bőséges jegyzetanyagot, magyarázatot csatol a művekhez.
Igyekeztünk a könyveket úgy összeválogatni, hogy kedves Olvasóink minél teljesebb képet kaphassanak belőlük a középkorról. Felvonultattuk a történelmét, művészetének kincseit, hogyan bánt a vésővel, ecsettel, a hangszerekkel és a tollal, hogyan fedezett fel ismeretlen világokat. Feltárjuk valóságos hétköznapi életét, ahogyan A középkori élet, vagy az Utazás a régi Angliában című összeállításból kiviláglik és bemutatjuk Morus és Campanella utópiáin keresztül olyannak a világot, amilyenné a középkor embere szerette volna formálni.
Bibliográfiánk csatlakozik az 1959-ben megjelent A világtörténelem regényekben, II. rész. Középkor című összeállításunkhoz, ezért függelékben, annotáció nélkül, az ismeretterjesztő irodalmon kívül közöljük az azóta megjelent középkori tárgyú regényeket és a középkorban élt írók-költők műveit is.
Örülnénk, ha ez a munka hozzájárulna a köztudatban a középkorról alkotott kép kiszélesítéséhez és egyszersmind élvezetet szerezne a benne felsorolt művek olvasásával.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző