Pehm József: Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora (Reprint kiadás)

Ár: 3000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A liberális történetszemlélet varázslatos hatása eredményezte azt, hogy a XVIII. század – a szellemtörténeti irány feltűnéséig – történelmünknek legkevésbé megértett és így átértékelésre leginkább megérett korszaka. Az ember helyett csak szabadságeszméket, nemzeti küzdelmeket hajszoló régi irány egyik zászlóvivője, Marczali szerint a XVIII. századnak csak egy jelentős eseménye volt: a nemesi insurrectio, és csak egy jelentős alakja: ez Mária Terézia. Ez a vékony vázlat ma már legalább annyira bővül, mint amennyire módosításra szorul Ballagi megállapítása, aki a XVIII. századot álmos kornak nevezi.
Ez a század amellett, hogy elnemzetleniedettnek, elnémetesedettnek tartják, úgy él a magyar fejekben, mint a zsibbadtság, elernyedés és élettelenség világa, amelyet az az állóvíz jelképezhet, amelynek új – legalább népszerű – forrásai nincsenek, régi vize pedig fogy és romlik.
A magyar történetírás szellemtörténeti irányzata és a mélyebb betekintés jóval kedvezőbb képét adja ennek a kornak a ragyogó kuruc korszak után is.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző