Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis-tükre (reprint)

Ár: 450 Ft

Megvásárolható

Kategória:

E kis könyvnek utolsó, bővített és átdolgozott kiadását a Kisfaludy-Társaság a Greguss-jutalommal tüntette ki. Megindúltan mondok itt határozatáért köszönetet, hogy szerény munkámat ekként összekötötte egy kitűnő férfiú nevével, kinek írói és erkölcsi képe mindnyájunknak, tanítványainak és ifjabb pályatársainak, életünk egyik legszebb és legemelőbb emléke marad.
A Kis-Tükröt eredetileg ezelőtt huszonöt esztendővel nemzetünk ezredéves ünnepe alkalmából írtam, s mikor ma, teljesen változott közviszonyok között hatodszor bocsátom közre, úgy látszik, mintha az a történeti fonal, mely benne végighúzódik, elszakadt volna. Ez a szomorú változás érezteti velem, hogy ez alkalommal a hálás köszöneten túl, még egy másik szóval is tartozom. Felelettel arra a kérdésre, hogy az új idők követeléséhez képest nem kellett volna-e valamit változtatnom könyvemnek ha nem is alapfelfogásán, de legalább egyik-másik tételén, irodalmi és nemzeti értéklésén.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző