Domokos Mátyás, Lator László: Versekről, költőkkel

Ár: 400 Ft

Megvásárolható

Kategória:

“Gondolta a fene” – említi a kötet előszava Arany János sokszor citált szösszenetét, amit a Budapesti Szemlének őt méltató tanulmánya alá firkantott. Az anekdota példázata – melynek valódiságában különben a mikrofilológia ma már kételkedik – világos. Holott: a vers létezéséhez a költő szándékait értő olvasó is kell, aki magában újjáépíti a verset. Kell a magyarázat is. De hát, ki tudja valóban, milyen fájdalmak, örömök, élmények, az élet milyen szeletei szűrődtek be a versbe, miféle inspiráció ihlette, vezette tollát, mi hívta elő képeit, honnan való az indulat, ami dallamának ívét vagy darabos töredezettségét megteremtette – ki tudja: mire gondol a költő?
Harmincnégyen felelnek rá a kötetben. A legilletékesebbek: a költők. Új magyar költészetünk egy-egy reprezentatív verséről szólnak, a mögöttes tartalmakról, a verseket meghatározó élményekről. A nem is mindig koncentrált pillanatról – időről, melyben a vers megszületett. Olykor sorról sorra bontják ki rétegeit, fejtik meg a vers titkát – ki, hogyan. Mindent persze még a költő sem magyarázhat meg – hiszen a “minden” maga a vers: a költő “csak” közelhozza a vers testét, fókuszait, áramának ábráját – elmondja, milyen élmények hatására írta, mit akart közölni vele, de ez a csak, ez a kevés: sok.
Az esszék formája: párbeszéd. A kötet szerzői, szerkesztői: Domokos Mátyás és Lator László faggatják, vallatják a költőket. Partnerek és társszerzők a beszélgetésformát öltött esszékben. Az ő érdemük is – jártasságuk a lírában, a költők életében, az irodalomban; érzékenységük a vers rezdüléseire-, hogy rejtett, lényeges “titkokat” tudunk meg a versről, a költőről és a korról, melyben megszületett. S hogy ekképpen, a harmincnégy esszéből, mely két mártírhalált halt költő: Sárközi György és Radnóti Miklós egy-egy versével indul – kirajzolódik “az új magyar líra sajátos regénye”.
Az eleddig páratlan vállalkozás első fóruma a Magyar Rádió volt; a vasárnap reggeli Minden versek titkai címet viselő műsor közölte rövidített formában a dialógusesszéket – melyeknek most a versekkel együtt teljes szövegét kapja kézhez az olvasó.

TARTALOM:

Előszó 5
Negyvenes évek
Sárközi György: Esőcseppek 11
Radnóti Miklós: Erőltetett menet 24
Kassák Lajos: A költő önmagával felesel 34
Sinka István: Lovasok opál mezőkön 49
Füst Milán: A jelenés 63
Benjámin László: Mindig másutt jobb 76
Jékely Zoltán: Madár-apokalipszis 98
Takáts Gyula: Fakutyán, fényben 114
Szabó Lőrinc: A földvári mólón 128
Ötvenes évek
Pilinszky János: Apokrif 145
Nadányi Zoltán: Körmenet 161
Berda József: Képzelődés 178
Csorba Győző: Följegyzés 194
Juhász Ferenc: Az idő hegygerincén 207
Hajnal Anna: Izzó nap 224
Áprily Lajos: A somvirágos oldal 236
Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton éjszakája 250
Hatvanas évek
Weöres Sándor: Ablak négyszögében 267
Simon István: Száll a rosta 283
Kormos István: Vonszolnak piros delfinek 304
Vas István: Mindig előre 319
Orbán Ottó: Zöld ország 333
Nagy László: Vértanú arabs kanca 349
Rába György: Emlékezés egy birodalomra 362
Kálnoky László: Hamlet elkallódott monológja 373
Hetvenes évek
Illyés Gyula: Az ígéret megszegése 387
Fodor András: Érkezés 403
Somlyó György: Mi? 415
Károlyi Amy: Különös 431
Zelk Zoltán: Az ismeretlen Nagy Lajos 441
Vészi Endre: Farsangi király 457
Tandori Dezső: Hommage és talizmán 468
Csoóri Sándor: Hó emléke 485
Garai Gábor: Századvég 512

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző