Földes László: Egyedül

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

“Hatalmas biztonsággal, részletességgel és elevenséggel emlékszem az emlékeimre.”
Székely János: Egyedül 5
Székely János: Kétféle emlék (In: Székely János: A mítosz értelme. Esszék. Bukarest, Kriterion, 1985) 7
Székely János: Torda (In: Székely János: Gyermekkorom ösvényei. Bukarest, Ifjúsági Kiadó, 1967) 15
Székely János: Lány az ablakban 19
Székely János két levele feleségéhez 22
“Nézeteimet bírálták, nem rímeimet.”
Hajdu Győző levele Székely Jánoshoz 24
Székely János levele Hajdu Győzőnek 26
Székely János: Prométheusz, Depresszió (versek a Bolyai hagyatéka című szonettciklusból) 28
Csehi Gyula: Bolyai igazi hagyatéka 29
Márki Zoltán: Levél a Csillagfényben szerzőjéhez 38
Szász János: Töprengő séta mélyvizek partján 40
Földes László: Székely János költői világképéről (In: Földes L.: Elvek és viták. Bukarest, Kriterion, 1983) 45
Székely János levele “Fazekas elvtárs”-hoz 52
Székely János: A valóság kötelez 54
Székely János: Két kos között (In: Székely J.: Semmi – soha. Bukarest, Kriterion, 1994) 59
“Abban a műfajban írom meg a mondandómat, amibe kívánkozik.” – Korszakok és műfajok határán
Farkas Dénes (Székely J.): Merő kezdet és indulás (Vitacikknek szánt közöletlen kézirat, 1962 tavaszán) 61
Marosi Péter levele Székely Jánosnak 63
Lászlóffy Aladár: Alkat és álláspont 64
Kormos Gyula: Emlékektől a felismerésig 67
Ilia Mihály levele Székely Jánoshoz 70
Székely János levele Ilia Mihálynak 71
Tamás Gáspár Miklós: Soó Péter bánata 72
Láng Gusztáv: Székely János 76
Zirkuli Péter: “…olyan bonyolult holmit, mint egy ember…” 80
Székely János: Ars poetica (In: Székely J.: Egy rögeszme genezise. Bukarest, Kriterion, 1978) 84
Markó Béla: Egy költészet genezise (A Vak Béla király marosvásárhelyi bemutatójának műsorfüzetéből) 87
Elek Tibor: “Rész, elkerítve az egészből” 89
Szász László: Varázstükörben rejtőzködő Székely János 100
Mózes Huba: A Dózsa-poéma 107
Szekrényes Júlia: Dózsa-beszédek 109
Szilágyi Júlia: Rokonságok 112
Székely János levele Szilágyi Júliához 123
Deák Tamás: “Dacos-fenségű társam” 126
“A lehető legbonyolultabbról a lehető legegyszerűbben – ez a »kunszt«.”
Benkő Samu levele Székely Jánoshoz 130
Szilágyi Júlia: Író háborúban és békében 130
Gáll Ernő: “Bűnvalló” irodalom: pro és kontra 134
Gergely Jenő levele Székely Jánoshoz 145
Mózes Attila: Létparadoxonok 146
Lengyel Balázs és Székely János levélváltása 154
Szász László: A rejtőzködő esszépróza 158
Székely János: Ivó 163
Lengyel Balázs: Egy univerzális nagy író 166
Ahol dráma van, ott nincsen választás, ahol választás van, ott nincsen dráma.”
Székely János: Az Irgalmas hazugság bemutatóján 171
Szász János: Az igazság szférája 172
Sík Ferenc levele Székely Jánoshoz 179
Ablonczy László: Irgalmas hazugság 179
Székely János: Krokodilok és elefántok 181
Székely János: Epilógus az Irgalmas hazugsághoz (In: Székely J.: Új képes krónika. Kolozsvár, Dacia, 1991) 183
Csiki László: Az örökérvényűségből ránk eső rész 187
Székely János: Előszó a Caligula helytartójához 189
Szakolczay Lajos: Caligula helytartója 190
Koltai Tamás: Caligula helytartója (In: Magyar drámák színháza. Budapest, é.n.) 196
Székely János: A morális szorultság 204
Szőcs István: Szatmári előadások 205
Tarján Tamás: Hugenották helyett – Protestánsok 208
Bertha Zoltán: “Hogy szabad legyen gondolnom” 212
Pierre Diener levele Székely Jánoshoz 218
Koltai Tamás: Székely János: Vak Béla király 218
Székely János Ajánlása az 1991-es marosvásárhelyi bemutatóhoz 220
Bálint András: Vak Béla király 222
Szász László: Variációk az erdélyi történelmi drámára 223
Székely János levele Tóth Sándorhoz 231
Radnóti Zsuzsa levele Székely Jánoshoz 232
Láng Gusztáv: Az abszolútum joga és értelme 234
“Az ember a természet meghasonlása.”
Székely János: Rögeszmém genezise 242
Egyed Péter: Értelme az idő is 243
Székely János levele Vass-Eysen Ervinhez 248
Székely János utolsó levele Vass-Eysen Ervinhez 249
Szemelvények A valódi világról szóló kritikákból 250
Székely János levele az RMDSz I. kongresszusához 254
Visky András: A világ lelkiismerete 255
“Íróasztalomon levelek várnak…, bennük egy-egy emberi élet becsvágya, reménye, teljesítménye.”
Fodor Sándor: Székely János, a szőrösszívű (In: Fodor S.: Ki az a…? Bukarest, Kriterion, 1989) 266
Gálfalvi György: Sorok Székely Jánosról 267
Székely János: Mindennapi postám 270
Székely János levele Vass-Eysen Ervinnek 279
Markó Béla: Székely János íróasztala 280
“Az az ember volt, aki himnuszt írt a hallgatásról, ahelyett, hogy csakugyan hallgatott volna.”
Kántor Lajos: Nem János – Gérard 282
Székely János levele Vass-Eysen Ervinhez 285
Lengyel Balázs levele Székely Jánoshoz 285
Göncz Árpád két levele Székely Jánoshoz 286
Mózes Attila: Soó Péter, bánatunk 287
Antall József miniszterelnök részvétnyilvánító sorai 289
Székely János: Utcák és szobrok 290

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző