Kéky Lajos: Petőfi

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

E könyvecske feladatául azt tekinti, hogy a gazdag Petőfi-irodalom eredményeinek lelkiismeretes összefoglalásával megbízható képet nyújtson az érdeklődő művelt közönségnek s az ifjúságnak a költő életéről, egyéniségéről, költészetéről és jelentőségéről. Petőfinek nagyterjedelmű, kiváló életrajzát megírta Ferenczi Zoltán, ezenkívül is a Petőfi-irodalom gazdag kitűnő dolgozatokban, de ilyen rövid s a nagyközönség érdeklődését szem előtt tartó élet- és jellemrajz hiányzik belőle. E hiányon óhajt e könyvecske segíteni, feladata jelentőségének teljes átérzésével, s minden becsvágya az, hogy mennél szélesebb körökben segítsen megértetni ezt a csodálatos jelenséget.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző