Kovács Endre: Reymont

Ár: 400 Ft

Megvásárolható

Kategória:

1924-ben Nobel-díjat kapott Parasztok című regényéért. Ez a regény, mely a paraszti élet teljességét, a parasztember erőfeszítését, a munka örömét és szépségét, de egyben a földvágy riasztó hatalmát is ábrázolja – hozta meg a világhírt Reymontnak. A magyar olvasók is főleg e regénye alapján ismerik. Kovács Endre tanulmánya a hányatott életű író teljes munkásságát, korát és a századforduló lengyel irodalmának főbb problémáit foglalja össze.

TARTALOM:

A parasztság útja a lengyel irodalomban 5
Legenda és valóság Reymont életében 14
Bohémek és nyárspolgárok 23
A paraszti sors Reymont elbeszéléseiben 34
Az ígéret földje 50
Egy lengyel nemes a kapitalozmus örvényében 58
Antikapitalizmus és nacionalizmus 71
A paraszti eposz felé 83
A falu szimfóniája 86
A Parasztok epikuma 92
A mű hitelessége 102
A Parasztok társadalomszemlélete 107
Modernista lélekrajz 118
Törés az írói pályán 122
Az 1794. év 126
A háború és a forradalom időszaka 131
Összegzés 133
Irodalom 137

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző