Pomogáts Béla: Magyar girondisták

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Bevezetés 5
Magyar girondisták 6
Nemzet és irodalom
Ezerkilencszáznegyven – Babits Mihály a Szellemi Honvédelemben 21
Vadregény – Jegyzetek Tersánszky Józsi Jenő irodalomfelfogásáról 27
Mese és elbeszélés Csáth Gézáról 33
Út a Nyugathoz – Jegyzetek Sík Sándorról 38
“Esztétikai kozmosz” – Sík Sándor irodalomszemlélete 43
Az Evangéliumtól az Apokalipszisig – Reményik Sándor költészetéről 49
Magunk revíziója – Makkai Sándor és a kisebbségi humánum 54
Az egész látóhatár – Bevezetés egy Szabó Dezső-esthez 60
Magyarság és Európa
Az irodalomalkotó Kassák Lajos irodalomszemlélete 65
Németh László Közép-Európája 77
Németh László és a vallás 83
Népiség és nyugatosság Illyés Gyuláról 87
Szerkezet és jelentés Tamási Áron korai elbeszéléseiben 93
A közírástól a költészetig Kacsó Sándorról 104
Népiek és urbánusok között – Szabédi László poétikája 110
“Hogy is vagyunk hát egymással, mi magyarok” – Jegyzetek Zilahy Lajosról 117
Hagyományvédő modernség
Írás közben – Jegyzet Radnóti Miklósról 129
Vers, próza, esszé – Emlékezés Vas Istvánra 136
A létezés árnyékában – Kálnoky László költészete 141
Francia szellem, francia példa – A pályakezdő Sőtér Istvánról 147
A másik Magyarország írója – Jegyzetek Ottlik Gézáról 155
Valóság és abszurditás – Örkény István, a közép-európai krónikás 161
Magányos tömeg – Mándy Iván novelláiról 169
Példázat a reményről – Mészöly Miklósról 175
Szigorúság és szeretet – szabó Magda két regényéről 180
Hubay Miklós játékai 185
Értékek védelmében
A “hosszú vers” világa és szervezete – Juhász Ferencről 197
Yorick bolyongásai – Kormos Istvánról 208
Az egyetlen lehetőség – Lator Lászlóról 215
Álom és való – Jánosy Istvánról 219
Sorsregények – Dobos László műveiről 223
A történelem helyreállításának erkölcse – Sándor Ivánról 231
Értékváltozások – Béládi Miklósról 238
Irodalmunk jövője
A magyar irodalom az ezredfordulón 245
Irodalom a nemzet szolgálatában 252
Névmutató 255

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző