Sziklák alatt

Ár: 1600 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Bertha Bulcsu: Beszélgetés Tatay Sándorral (In: Bertha Bulcsu: Írók műhelyében. Szépirodalmi, Bp. 1973.) 5
Jelek a porban
Tataí Sándor: Az udvarunk leírása 19
K.(ardos) L.(ászló): Tatay Sándor: Az eke 28
Tatay Sándor grafológus városunkban 30
Takáts Gyula: Pannonhalmától Badacsonyig 30
Takáts Gyula: A pécsi Flórián kocsmában (In: Takáts Gyula: Kakuk a dombon. Versek, Kaposvár, 1937.) 38
Ismeretlen magyar költők 40
Weöres Sándor – Pável Ágostonnak. Részlet (In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II., Pesti Szalon-Marfa Mediterrán, Bp. 1998.) 42
Weöres Sándor – Jékely Zoltánnak. Részlet (In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II., Pesti Szalon-Marfa Mediterrán, Bp. 1998.) 44
Weöres Sándor két levele Takáts Gyulának. Részlet (In: Takáts Gyula: Helyét kereső nemzedék. Költők levelei 1934-1949. Magvető, Bp. 1998) 44
Bata Imre: Tatay Csöngén (In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II., Pesti Szalon-Marfa Mediterrán, Bp., 1998.) 45
Tatay Sándor – Takáts Gyulának (In: Takáts Gyula: Tükrök szava – betűk arca. Szépirodalmi, Bp. 1985.) 45
Weöres Sándor – Takáts Gyulának és Tatay Sándornak (In: Takáts Gyula: Helyét kereső nemzedék. Költők levelei 1934-1949. Magvető, Bp. 1984.) 46
Tatay Sándor: Weöres Sándor: A teremtés dicsérete 47
Weöres Sándor: Tatay Sándor: Jelek a porban 49
Takáts Sándor: Zápor. Tatay Sándor regénye 50
Lovass Gyula: Tatay Sándor: Húshagyókedd 51
Tatay Sándor – Kiss Tamásnak 54
Püski Sándor: Tatay Sándor első kiadója. Részlet 55
Borbándi Gyula: Magyar Élet Könyvkiadó, a Bolyai Könyvek és a Tücsök. Részletek (In: Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. Püski, Bp. 1989.) 56
Tatay Sándor: A nemzedék nevében. Kovách Aladár útja. Részlet 58
Gombos Gyula: Tatay Sándor, a novellista 60
Tatay Sándor – Weöres Sándornak 64
Tatay Sándor – Weöres Sándornak 66
Csorba Győző – Tatay Sándornak 66
Tatay Sándor: Rókarántó 67
Weöres Sándor – Illés Árpádnak. Részlet (In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II., Pesti Szalon-Marfa Mediterrán, Bp. 1998.) 79
Weöres Sándor – Vas Istvánnak. Részlet (In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II., Pesti Szalon-Marfa Mediterrán, Bp. 1998.) 80
Ház a sziklák alatt
Weöres Sándor – Tatay Sándornak 83
Tatay Sándor: Lányok a csatatéren. Részlet 83
Hamvas Béla: Csendes, de mély 86
Tatay Sándor – Takáts Gyulának (In: Takáts Gyula: Tükrök szava – betűk arca. Szépirodalmi, Bp. 1985.) 88
Válasz Tatay Sándor segélykérelmére 88
Weöres Sándor – Tatay Sándornak 89
Hunyady József: A badacsonyi írótalálkozó 89
Czibor János: Ház a sziklák alatt 92
B. Nagy László: Don Quijote köpenyében. Részlet 95
A film fogadtatása. Szapudi András beszélgetése Tatay Sándorral 93
Fodor András: Napló. Részletek (In: Fodor András: A kollégium. Magvető, Bp. 1991.) 98
Tatay Sándor: Mikor tető alá hoztuk… Részlet 102
Egry József – Takáts Gyulának. Részlet (In: Takáts Gyula: Tükrök szava – betűk arca. Szépirodalmi, Bp. 1985.) 107
Tatay Sándor – Füst Milánnak 108
Szántó Piroska: Szamizdat. Részlet (In: Szántó Piroska: Bálám szamara. Szépirodalmi, Bp. 1982.) 111
Vas István: Badacsonyi ősz (In: Vas István: Rapszódia a hűségről. Szépirodalmi, Bp. 1977.) 118
Fölveszik a Magyar Írók Szövetségébe 119
Szabó Pál: Tatay Sándor: A Simeon ház 120
Cseres Tibor: Tatay Sándor: A Simeon ház 121
B. Nagy László: Egy regényciklus margójára 125
Tarján Tamás: Tatay Sándor: Kinizsi Pál (In: Ötven nagyon fontos „gyerekkönyv”. Műismertetések és műelemzések. Szerk.: Borbély Sándor. Lord, Bp. 1996.) 128
Iszlai Zoltán: Tatay Sándor: Puskák és galambok (In: Iszlai Zoltán: A valóság közelében, Kossuth, Bp. 1983.) 133
Tatay Sándor: Gondolatok a kőkeresztnél 137
Kiss Ferenc: Kelj fel és járj! 143
Pályi András: Tatay Sándor: A szerelem szőnyege 146
Tüskés Tibor: Zsuzsa és Eszter 150
Nyugdíjsegély 156
Tatay Sándor: Mellhártyagyuladással feküdtem… Részlet 158
Tatay Sándor – Ilonának 160
Galsai Pongrác: Tatay Sándor (In: Galsai Pongrác: 12 + 1 fő. Szabálytalan arcképek. Szépirodalmi, Bp. 1978.) 162
Mezei András: Megkérdeztük Tatay Sándortól 171
Albert Gábor: Tatay Sándor. Meglepetéseim könyve 174
Dénes Zsófia: „Földön fut a füstje, égbe hat a lángja” 178
Vekerdi László: Tatay Sándor: Lődörgések kora 180
Varga Lajos Márton: Kilátó a Badacsonyról 185
Czine Mihály: Olvasónapló. Tatay Sándor: Hét szűk évtized 192
Szülőföldem, a Bakony
Andrej Tarhanov: A harmónia fia (Fordította Bede Anna) 197
Rab Zsuzsa: Bátyuska 200
Kerék Imre: Badacsonyi vihar 203
Kiss Dénes: Képeslap Badacsonyba 203
Tatay Sándor: Bakonyi krónika. Nádor Tamás interjúja 204
Domokos Mátyás: Tatay Sándor bakonyi krónikája 209
Ágh István: „Ki manapság járom Bakonyt” 216
Györffy Miklós: „Zöld” próza 223
Tatay Sándor – Tüskés Tibornak 228
Bisztray Ádám: Badacsonyban 230
Az életmű elismerése 230
Tatay Sándor Kossuth-díjas. Jánosi Zoltán beszélgetése 231
Tatay Sándor halálára 232
Dékány Kálmán: Az élet dolgai Tatay Sándorra utoljára 234
Tatay Sándor utolsó írása 238
Tamás István: Az utolsó hetek 245
Bertha Bulcsu: Az íróság palástja nélkül 251
Ágh István: És elment túlvilággá 254
Rab Zsuzsa: Meleg, meleg apa-arca volt… 257
Az emlékpalack címkéje 260
Orbán Ottó: Tatayhoz (In: Orbán Ottó: Kocsmában méláz a vén kalóz. Helikon, Bp. 1995.) 262
Göncz Árpád levele 264
Legenda Tatay Sándorról. Albert Zsuzsa rádióbeszélgetése 265

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Alcím

Tatay Sándor emlékezete

Sorozat

Emlékezet

Kiadás éve

2000

Oldalszám

283