Sziklák alatt

Ár: 1600 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Bertha Bulcsu: Beszélgetés Tatay Sándorral (In: Bertha Bulcsu: Írók műhelyében. Szépirodalmi, Bp. 1973.) 5
Jelek a porban
Tataí Sándor: Az udvarunk leírása 19
K.(ardos) L.(ászló): Tatay Sándor: Az eke 28
Tatay Sándor grafológus városunkban 30
Takáts Gyula: Pannonhalmától Badacsonyig 30
Takáts Gyula: A pécsi Flórián kocsmában (In: Takáts Gyula: Kakuk a dombon. Versek, Kaposvár, 1937.) 38
Ismeretlen magyar költők 40
Weöres Sándor – Pável Ágostonnak. Részlet (In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II., Pesti Szalon-Marfa Mediterrán, Bp. 1998.) 42
Weöres Sándor – Jékely Zoltánnak. Részlet (In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II., Pesti Szalon-Marfa Mediterrán, Bp. 1998.) 44
Weöres Sándor két levele Takáts Gyulának. Részlet (In: Takáts Gyula: Helyét kereső nemzedék. Költők levelei 1934-1949. Magvető, Bp. 1998) 44
Bata Imre: Tatay Csöngén (In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II., Pesti Szalon-Marfa Mediterrán, Bp., 1998.) 45
Tatay Sándor – Takáts Gyulának (In: Takáts Gyula: Tükrök szava – betűk arca. Szépirodalmi, Bp. 1985.) 45
Weöres Sándor – Takáts Gyulának és Tatay Sándornak (In: Takáts Gyula: Helyét kereső nemzedék. Költők levelei 1934-1949. Magvető, Bp. 1984.) 46
Tatay Sándor: Weöres Sándor: A teremtés dicsérete 47
Weöres Sándor: Tatay Sándor: Jelek a porban 49
Takáts Sándor: Zápor. Tatay Sándor regénye 50
Lovass Gyula: Tatay Sándor: Húshagyókedd 51
Tatay Sándor – Kiss Tamásnak 54
Püski Sándor: Tatay Sándor első kiadója. Részlet 55
Borbándi Gyula: Magyar Élet Könyvkiadó, a Bolyai Könyvek és a Tücsök. Részletek (In: Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. Püski, Bp. 1989.) 56
Tatay Sándor: A nemzedék nevében. Kovách Aladár útja. Részlet 58
Gombos Gyula: Tatay Sándor, a novellista 60
Tatay Sándor – Weöres Sándornak 64
Tatay Sándor – Weöres Sándornak 66
Csorba Győző – Tatay Sándornak 66
Tatay Sándor: Rókarántó 67
Weöres Sándor – Illés Árpádnak. Részlet (In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II., Pesti Szalon-Marfa Mediterrán, Bp. 1998.) 79
Weöres Sándor – Vas Istvánnak. Részlet (In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek I-II., Pesti Szalon-Marfa Mediterrán, Bp. 1998.) 80
Ház a sziklák alatt
Weöres Sándor – Tatay Sándornak 83
Tatay Sándor: Lányok a csatatéren. Részlet 83
Hamvas Béla: Csendes, de mély 86
Tatay Sándor – Takáts Gyulának (In: Takáts Gyula: Tükrök szava – betűk arca. Szépirodalmi, Bp. 1985.) 88
Válasz Tatay Sándor segélykérelmére 88
Weöres Sándor – Tatay Sándornak 89
Hunyady József: A badacsonyi írótalálkozó 89
Czibor János: Ház a sziklák alatt 92
B. Nagy László: Don Quijote köpenyében. Részlet 95
A film fogadtatása. Szapudi András beszélgetése Tatay Sándorral 93
Fodor András: Napló. Részletek (In: Fodor András: A kollégium. Magvető, Bp. 1991.) 98
Tatay Sándor: Mikor tető alá hoztuk… Részlet 102
Egry József – Takáts Gyulának. Részlet (In: Takáts Gyula: Tükrök szava – betűk arca. Szépirodalmi, Bp. 1985.) 107
Tatay Sándor – Füst Milánnak 108
Szántó Piroska: Szamizdat. Részlet (In: Szántó Piroska: Bálám szamara. Szépirodalmi, Bp. 1982.) 111
Vas István: Badacsonyi ősz (In: Vas István: Rapszódia a hűségről. Szépirodalmi, Bp. 1977.) 118
Fölveszik a Magyar Írók Szövetségébe 119
Szabó Pál: Tatay Sándor: A Simeon ház 120
Cseres Tibor: Tatay Sándor: A Simeon ház 121
B. Nagy László: Egy regényciklus margójára 125
Tarján Tamás: Tatay Sándor: Kinizsi Pál (In: Ötven nagyon fontos “gyerekkönyv”. Műismertetések és műelemzések. Szerk.: Borbély Sándor. Lord, Bp. 1996.) 128
Iszlai Zoltán: Tatay Sándor: Puskák és galambok (In: Iszlai Zoltán: A valóság közelében, Kossuth, Bp. 1983.) 133
Tatay Sándor: Gondolatok a kőkeresztnél 137
Kiss Ferenc: Kelj fel és járj! 143
Pályi András: Tatay Sándor: A szerelem szőnyege 146
Tüskés Tibor: Zsuzsa és Eszter 150
Nyugdíjsegély 156
Tatay Sándor: Mellhártyagyuladással feküdtem… Részlet 158
Tatay Sándor – Ilonának 160
Galsai Pongrác: Tatay Sándor (In: Galsai Pongrác: 12 + 1 fő. Szabálytalan arcképek. Szépirodalmi, Bp. 1978.) 162
Mezei András: Megkérdeztük Tatay Sándortól 171
Albert Gábor: Tatay Sándor. Meglepetéseim könyve 174
Dénes Zsófia: “Földön fut a füstje, égbe hat a lángja” 178
Vekerdi László: Tatay Sándor: Lődörgések kora 180
Varga Lajos Márton: Kilátó a Badacsonyról 185
Czine Mihály: Olvasónapló. Tatay Sándor: Hét szűk évtized 192
Szülőföldem, a Bakony
Andrej Tarhanov: A harmónia fia (Fordította Bede Anna) 197
Rab Zsuzsa: Bátyuska 200
Kerék Imre: Badacsonyi vihar 203
Kiss Dénes: Képeslap Badacsonyba 203
Tatay Sándor: Bakonyi krónika. Nádor Tamás interjúja 204
Domokos Mátyás: Tatay Sándor bakonyi krónikája 209
Ágh István: “Ki manapság járom Bakonyt” 216
Györffy Miklós: “Zöld” próza 223
Tatay Sándor – Tüskés Tibornak 228
Bisztray Ádám: Badacsonyban 230
Az életmű elismerése 230
Tatay Sándor Kossuth-díjas. Jánosi Zoltán beszélgetése 231
Tatay Sándor halálára 232
Dékány Kálmán: Az élet dolgai Tatay Sándorra utoljára 234
Tatay Sándor utolsó írása 238
Tamás István: Az utolsó hetek 245
Bertha Bulcsu: Az íróság palástja nélkül 251
Ágh István: És elment túlvilággá 254
Rab Zsuzsa: Meleg, meleg apa-arca volt… 257
Az emlékpalack címkéje 260
Orbán Ottó: Tatayhoz (In: Orbán Ottó: Kocsmában méláz a vén kalóz. Helikon, Bp. 1995.) 262
Göncz Árpád levele 264
Legenda Tatay Sándorról. Albert Zsuzsa rádióbeszélgetése 265

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző