Vargha Balázs: Berzsenyi Dániel

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Berzsenyi klasszikus versformákban írt veretes ódáit és elégiáit jobbára csak az idősebb nemzedék ismeri. Pedig e sajátos költészet szenvedélye, izzó hazafisága ma is elevenen hat. Vargha könyve sokat segíthet abban, hogy e nagy költő közelebb kerüljön a mi életünkhöz, napjaink olvasóihoz. Ez a népszerű, de tudományos igénnyel megírt munka megeleveníti a költő korát, Berzsenyi egész életművét. Választ ad e szenvedélyes költő életének és művészetének sok, eddig megoldhatatlan kérdésére. Vargha Balázs könyve színvonalas, gondolatgazdag, szép és igaz esszé. Eddig nem ismert összefüggéseket tár föl Berzsenyi költészete és a kor politikai mozgalmai között. Különös értéke az összefoglaló gondolatmenet, emellett eddig talán legjobb összegzője, élő egységbe foglalása a Berzsenyi-irodalom eredményeinek, melyekhez természetesen még sok újat is ad. Találóan ragadta meg a fejlődés folyamatában Berzsenyi sajátos emberi és poétai világát, méltó helyére állítja e nagy költő életének művészi termését.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző