Voinovich Géza: Regényírók

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Részlet a könyvből:
GOGOLY.

Az orosz irodalom kezdődő fénykorában, a mult század húszas és harminczas éveiben, a nyugat-európai mozgalmak hatása alatt, egész sereg költő és író hirdette lelkesülten, hogy az orosz nem csupán számos, hanem nagy nemzet is. A szláv életközöny és fásúltság akkor, s az idő azóta . mégis azoknak adott igazat, a kik csüggedten szemlélték a muszka jellemet és mélabúval az orosz életet. Ezek voltak a mélyrelátó és komoly hazafiak, s egyúttal a valódi nagy tehetségek. Nem számítva a tisztán lyrikus Kolzovot, aki az élet nyomorúságait emberi általánosságban panaszolja, ennek a nemzeti pessimisumsnak adtak hangot a költészetben Puskin is Lermontov, a prózában Gogoly.
Kortársak voltak. Puskin mindösszte tíz esztendővel volt korosabb Gogolynál, Lermontov öttel fiatalabb. Puskin nevét már országszerte ismerték, mikor Gogoly-Janowszkij Wasziljewics Miklós 1829-ben, mint húsz esztendős fiatal ember, Szent-Pétervárra ment szerencsét próbálni, nem is álmodva arról, hogy valaha Puskinnak barátja s hírnevének osztályosa lehessen.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző