• Minden termék
  • Irodalomtörténet
  • Bán Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században

Bán Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században

Ár: 1200 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A könyv a XVI. század közepétől a XVIII. század 70-es évéig tekinti át a Magyarországon megjelent retorikákat és poétikákat, lényegében az iskolai oktatás kézikönyveit. Megállapítja kapcsolataikat az európai irodalomelmélet korszerű műveivel, kimutatja a reneszánsz és barokk ízlés, sőt a kezdődő klasszicizálódás hatását magyarországi irodalomoktatásunkban. A jelentősebb retorikai és poétikai kézikönyvek elemzése közben bemutatja a régi magyar irodalomban a XVIII. század végéig érvényes műfaji kategóriákat és stilisztikai előírásokat, és utal ezeknek az egykorú vagy későbbi magyar nyelvű költészetben kimutatható jelenlétére, illetve továbbélésére.
E kismonográfia elsőként dolgozza fel részletesen a XIX. század előtti hazai poétikák és retorikák történetét. Ez a “történelmi irodalomelmélet” korszerű szempontjaival és módszerével megalapozza az irodalmi mű formai elemeire vonatkozó jelenlegi kutatásokat.

TARTALOM:

Bevezetés 5
Károlyi Péter Poétikája 9
P. Király Imre Retorikája 14
Protestáns poétikai kézikönyvek a XVII. században 23
Protestáns és katolikus retorikák 1711 előtt 46
Moesch Lukács Poétikája 62
Jezsuita retorikák a XVIII. században 79
Névmutató 101

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző