Eszmei és irodalmi találkozások

Ár: 750 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Bár a magyar-francia irodalmi kapcsolatok történetével a múlban is sokat foglalkoztak, még mindig sok a feltáratlan anyag.
Ez a tanulmánykötet főlet a XIX. és a XX. század irodalmának eddig kevésbé ismert kapcsolatait igyekszik tisztázni. A magya irodalom nem autarchikusan fejlődött, hatásokat vett fel és maga is hatott. A hatások iránya természetesen nem érdektelen, de a fő kérdés mégis csak az, hogy a társadalmi, művészei fejlődés milyen belső szükségleteinek felet meg. A tanulmányok legnagyobb része azt elemzi, hogy a magyar irodalmat ért francia hatások a társadalmi, művészi fejlődés milyen belső szükségleteit elégítették ki.

TARTALOM:

Előszó 7
Régi találkozások 13
Eckhardt Sándor:Trubadúrok Magyarországon 15
Köpeczy Béla: Rákóczi Bossuet és Fénelon között 29
Hopp Lajos: Mikes Kelemen francia fordításai 49
Forradalmas eszmék, forradalmas irodalom a 19. században 75
Szauder József: Felvilágosodás és romantika határán 77
Fenyő István: Pulszky Ferenc kiadatlan párizsi útinaplójából 1836-ból 95
Kovács Magda: Irínyi József Úti jegyzetei 109
Sőtér István: A felvilágosodás és a romantika 123
Pándi Pál: Új eszmék a láthatáron 161
Lukácsy Sándor: “….. és piros zászlókkal” 209
Komlós András: Komjáthy Jenő és a saint-simonizmus 233
Gorilovics Tivadar: Renan fogadtatása Magyarországon 245
Eszmei és művészi találkozások a 20. században 271
Nagy Péter: A francia klasszikus dráma Magyarországon 273
Vezér Erzsébet: Ady és Franciaország 289
Varga József: Ady képzőművészeti érdeklődése 315
Illés Endre: Stendhal műhelyében 333
Gáldi László: A magyar Baudelaire-fordítások 347
Rába György: Apollinaire magyarul 385
Nagy Géza: Cendrars és Kassák 405
Szabolcsi Miklós: József Attila és a francia irodalom 421
Mihályi Gábor: Roger Martin du Gard műveinek magyarországi visszhangja 435
Markovits Györgyi: Magyar tollal francia földön 459
Varga László: A mai francia dráma Magyarországon 493
Bibliográfia 507
Kozocsa Sándor: A francia nyelvű irodalom magyar filológiai repertóriuma 1919-1968 509
Névmutató 549

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző