Karácsony Sándor: A cinikus Mikszáth

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Németh László magyar bűneinek felsorolása közben az anekdotázásra is rákeríti a sort, azt állítván róla, hogy ez is egyik nemzeti vétkünk. Hűséges olvasó vagyok, kegyeletes szívvel veszek tudomásul mindent, amit nyomtatott betű állít, első intrádára hiszem is szentül, különösen, amit nagy írók erősítgetnek.
Most is így jártam. Az volt a benyomásom, végre valahára megtaláltuk az okát, miért nem volt soha, s miért nincs máig magyar filozófia, mert nincs és nem is volt, mi tűrés, tagadás. Hát ezért nem volt és ezért nincs: az anekdotázás átkos szokása mián. Ez az oka, hogy képtelenek vagyunk a finom elvonásokra s absztrakciók híján a filozofálás nem vérbeli szükségletünk, nem is kenyerünk aztán. Legfőbb ideje, hogy leszokjunk erről az alantas szellemi szórakozásról.

TARTALOM:

Bevezetés 5
A “cinikus” Mikszáth 8
Mikszáth cinizmusa a Demokraták-ban 9
Mikszáth filozófiája nem cinikus: nem erkölcstelen és nem negatív 16
Mikszáth jelrendszere nem cinikus: relációkban lát 19
Mikszáth jelképrendszere nem cinikus: meghatottsága kozmikus (hangulati) és transcendens (áhítatos) 22
Mikszáth nem cinikus, hanem magyar író 28
Mikszáth és az irodalom 31
Mikszáth és a politika. Mikszáth és a vallás 38
Mikszáth és a művészet 67
Mikszáth és a társadalom 71
Mikszáth és a technika 86
Mikszáth és a világnézet 94
Mikszáth és a magyar iskola 96
Mikszáth és a magyar észjárás 103
Mikszáth és a magyar ember 105
A magyar értékrendszer és Bőhm Károly axiológiája 109
Értékrendszer. (táblázat) 111
Tartalom 112

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző