Török Gábor: Költői rébuszok / dedikált

Ár: 1200 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Előszó 5
Néhány líraelméleti kérdés
Hamlet királyfi és egy nagy nyelvtudós közös igazsága 11
A pop art tanulságai 27
A költemény prózára fordításának “vétkéről” 38
A vers értelme 46
Verselemzések
Ülni, állni, ölni, halni 71
Szövegkritikai adatok 72
Két szembeöltő szófaji-mondattani jellegzetesség 73
Főnévi igeneves versek 74
A zárórész 81
A huszonnyolc lehetőség verstömbje 83
Egzisztencializmus? 87
A tágabb formális kontextus 94
Összegzés 100
Éji dal 102
A szöveg kialakulása 102
Versmagatartás 103
Groteszk dal 105
Szomorúság 110
A groteszkek korának dalai 111
A komprimált versek ciklusa: a Medáliák 113
Keletkezésük 113
A cím 117
A rébusz, a talány műfaja és a modernitás 123
Módszertani alapunk 130
(“Elefánt voltam, jámbor és szegény…”) 131
(“Porszem mászik gyenge harmaton…”) 140
(“Totyog, totyog a piócahalász…”) 149
(“Lehet, hogy hab vagy, cukrozott tejen…”) 156
(“Disznó, de akin jáspis a csülök…”) 164
(“Ragyog a zöld gyík – sorsom keresi…”) 173
(“A küszöbön a vashabú vödör…”) 179
(“Borostyánkőbe fagy be az egész…”) 185
(“Barátommal egy ágyban lakom…”) 194
(“Szakállam sercenj, reccsenj, kunkorodj…”) 205
(“Huszonhárom király sétál…”) 211
(“Az eltaposott orrú fekete…”) 224
Összegzés 227
Klárisok 231
vlaóságismeret 232
Kategóriák 235
Kontextus és szituáció 238
Más költők, költemények, alkotások hatása 238
Az azonos ritmikájú versek csoportja 239
A műfaji szövegkörnyezet 241
József Attila lírai részlethitelesség-igénye 242
A tömörség és fogalmi feloldódása 242
Jelenlegi magyarázatom 243
Az első versszak 245
A második versszak 250
A harmadik versszak 255
A negyedik versszak 257
Groteszkség 259
Vitazárás? 262
Jegyzetek 263
Rövidítések 285

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző