Arany János: Arany János válogatott prózai munkái

Ár: 1200 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Eredeti szépprózai művek
Egy egyszerű beszélyke (1846) 7
Hermina (1846) 21
Szerelem és egyéb (1846) 31
Beszély-töredékek (1860-as évek eleje) 39
A szépprózai fordításokból
A köpenyeg (1860) 53
Politikai cikkek
Népnevelési ügyben (1842) 83
Önkéntes sereg (1848) 89
Segítsünk a hazán! (1848) 99
Ismerkedés (1848) 102
Országcímer, nemzeti szín (1848) 108
Mentsük meg a hazát! (1848) 111
Kinek van igazsága? (1848) 116
Mik voltunk? Mivé leszünk? (1848) 123
Fellázadtunk-e mi, magyarok? (1848) 135
Tanulmányok
Valami az asszonáncról (1852) 141
A magyar nemzeti versidomról (1848) 146
Naiv eposzunk (1860) 194
Bánk bán tanulmányok (1858) 205
Zrínyi és Tasso (1859) 265
Irányok (1861-62) 365
Visszatekintés (1861) 382
Írói arcképek
Gyöngyösi István (1863) 427
Orczy Lőrinc (1863) 448
Gvadányi József (1863) 461
Szabó Dávid (1864) 473
Ráday Gedeon (1864) 480
A bírálatokból
Dózsa Dániel: Zandirhám (1850-es évek vége) 491
Régi dán balladák (1860) 498
Anya és gyermeke (1860) 504
A pörös atyafiak (1860) 513
Hadshi-Jurt (1861) 525
Tulipiros bokréta (1861) 535
Nyugot-felföldi népmondák (1861) 537
Béranger dalai (1861) 546
Trencséni Csák (1861) 548
Bulcsú Károly költeményei (1861) 566
Hősök és dalok könyve (1861) 582
Millein: La moisson (1861) 596
A szegény gazdagok (1861) 605
Eredeti népmesék (1861) 612
Malvina költeményei (1861) 630
Tompa Mihály költeményei (1863) 648
Remete József Aeneis-fordítása (1863) 653
Magyar nyelvtörténeti szótár (1863) 659
Apróságok
Az asztaltáncoltatásról (1853) 665
A szerkesztő glosszáiból (1860-63) 666
A szerkesztő vitacikkeiből (1860-63) 701
A szerkesztő üzeneteiből (1860-63) 707
A szerkesztő megjegyzéseiből (1860-63) 710
Nyelvről, stílusról (1860-70-es évek) 722
Töredékes gondolatok (1860-70-es évek) 747
A hivatali iratokból
Nagyszalonta (1843-1850) 759
Nagykőrös (1854-55) 771
Budapest, Kisfaludy-Társaság (1862-65) 775
Budapest, M. T. Akadémia (1861-1870) 798
Iskolai jegyzetek
A magyar irodalom története rövid kivonatban (1850-es évek vége) 837
Széptani jegyzetek (1850-es évek vége) 932
Önmagáról, műveiről
Hivatalos levelek, kérvények (1831-1877) 973
Önéletrajzok (1851-55) 983
Magyarázó írások munkáihoz (1854-1879) 1000
Utószó – Írta Keresztury Dezső és Keresztury Mária 1017

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző