Charles Dickens: A Pickwick-Klub I-IV. (Két kötetbe kötve)

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Pickwick klub
Kilenc esztendő híján száz éve már, hogy az emberiség megismerte Dickens első nagyszerű kitalálását, Pickwick urat és társait s ezóta szakadatlanul gyönyörködik bennük. Aki ezt a regényt elolvasta, arra nézve a főhőse kedves ismerőssé válik, akit nem felejt el soha, s idővel ugy gondol rá, mintha személyesen ismerte volna. Az író itt teremtő munkát végzett, megfigyeléseiből, emlékeiből és képzeletéből olyan alakot alkotott, mely elevenebben él tudatunkban, mint akárhány történelmi személy.
Pickwick ur tulajdonképen Don Quijote, a mult század harmadik évtizedének angol életkörülményei között. Nem olyan nagyzoló, mint a búsképű spanyol lovag, nem képzeli magát hősnek, világa megváltójának, elmúlt szép korok feltámasztójának. Mindig a békés, szelid, jónevelésű angol gentleman tipusa marad, de Don Quijotera vall benne az, hogy mindig a jószándékai révén kerül komplikációkba, mindig a körülötte folyó élet nyerseségei és bűnei ellen fordul s ezzel válik mulatságos, humoros alakká. Mikor aztán jómódú és feddhetetlen polgárember létére csupa büszke makacsságból bevonul az adósok börtönébe, csakhogy tüntessen az igazságszolgáltatás igazságtalansága és a zug-fiskálisok gonoszsága ellen, egészen a spanyol lovag pózába kerül: hőstettet követ el, amely nem áll arányban személyiségének méreteivel s ezért bár szivünk mélyén imponál, mégis komikus szinben tünteti őt fel. Semmivel sem lehetne a két nemzet, az angol és a spanyol közötti temperamentumbéli különbséget jobban szemléltetni, mint Pickwick ur és Don Quijote összehasonlításával. Még Sancho Panzája is van a derék angol klub elnökének, Weller Sam személyében, aki szintén szeret példálózva beszélni, nem veti meg az étel-ital örömeit, mindig az egészséges józan ész embere és ezzel menti ki a gazdáját mindenféle bajból. Pickwick ur elindult utazni és mint egy 19. századi Columbus, felfedezett az angol olvasó, a világ minden olvasója számára egy uj világot: az angol életet, amilyen a mult század első harmadában volt.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző