Móricz Zsigmond: Sárarany / Isten háta mögött

Előjegyezhető

Kategória:

A Sárarany egyes fejezeteit 1909-ben kezdte el közölni a Nyugat című folyóirat. A cím már előrevetíti a témát, az írói szándék szerint arra utal, hogy civilizálatlan körülmények között a tehetség elsikkad, “sárként használódik el az emberi élet útján”. A helyszín Kiskara, egy csinos kis alföldi magyar falu. Alig száz házból áll. Móricz szerint a falu népe éppen úgy tele van tehetséggel, mint bármely más társadalmi réteg, de a nép emberének tehetsége, az akkori viszonyok közt, nem juthat felszínre, és nem alakulhat át cselekvő energiává.

“Hat férfi és egy asszony. S mind a hatan egyformán emésztő szenvedéllyel lesik ezt az egy asszonyt. Mind a hatan egyformán gyűlöletesek egymásnak, s mindannyian készek a végsőkig menni harcban és önfeláldozásban ezért az asszonyért.” Veres Pálnénak, a kisvárosi tanító szépséges ifjú feleségének sem “égi”, sem „földi” szerelem nem adatik meg, igénye is csak az utóbbira van. Öregedő férje mellett egyetlen öröme az életben a hódítás. A szoknyája körül forgolódó férfiaknak is egészen közönséges sors jutott, hiszen Ilosván minden kisszerű, sivár, és úgy-ahogy rendben van. Ízlés nélkül épült, apró, kopott házak, rossz kövezetű, mocskos utcák, legyektől hemzsegő kocsma, olcsó bútorokkal zsúfolt szobák, szomorú életek – szóval valójában nincs itt rendben semmi. Már csak azért sem, mert a dzsentriből lett polgár sohasem fog kibékülni a parasztból lett polgárral, az „arisztokrácia” sosem ereszkedik le az intelligenciához. A polgármester, a református pap, a tanító, a gimnázium igazgatója és tanára, az albíró, a kántor, a diák, a kereskedők, a borbély, a hentes csupa összebékíthetetlen indulattal él egymás mellett.

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző