• Minden termék
  • Klasszikusok
  • Babits Mihály: Babits Mihály összes művei

Babits Mihály: Babits Mihály összes művei

Ár: 2400 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Összes versek
Levelek Irisz koszorújából 1902-1903
In Horatium 9
Óda a bűnhöz 10
Himnusz Iriszhez 11
Messze…messze 13
Páris 14
Tüzek 16
Éjszaka! 18
Sunt lacrimae rerum 19
Anyám nevére 20
Sírvers 21
Darutörpeharc 22
Hegeso sírja (Egy görög emlékre) 23
Aliscum éjhajú lánya 23
Golgotai csárda 25
Theosophikus énekek 26
Strófák a wartburgi dalnokversenyből 28
Turáni induló 31
Gáláns ünnepség 32
Recanati 33
San Giorgio Maggiore 35
Zrínyi Velencében 36
Itália 36
Aestati hiems 37
Szőlőhegy télen 37
Vásár 38
Csendéletek 39
Mozgófénykép 40
Régi szálloda 43
Városvég 46
A világosság udvara 48
Emléksorok egy régi pécsi uszodára 51
Vérivó leányok 54
Sugár 55
Húnyt szemmel 56
Fekete ország 56
A halál automobilon 58
Az örök folyosó 60
A templom! Röpül! 61
A lírikus epilógja 63
Herceg, hátha megjön a tél is! 1909-1911
Ballada Irisz fátyoláról 67
Arany kísértetek 68
Vasárnap 69
Esti kérdés 70
Az őszi tücsökhöz 71
Ősz, kripta, ciprus, szüret, tánc, kobold 72
Alkonyi prológus 73
Névjegyemre 74
Éhszomj 75
Mindenek szerelme 75
A költő szól 77
Esti dal 78
Éji dal 78
Ima 79
Szimbólumok (Stanzák) 79
Paysages intimes 81
Pietor ignotus 84
Csipkerózsa 86
Kútban 88
Haláltánc 89
O lyric love 91
Örök dolgok közé legyen híred beszőtt 92
Óda a szépségről 92
Egy szegény magára maradott 94
Vonaton 95
Beloved, o beloved 96
Festett cél, puszta semmi 97
Szonettek 97
Arany Jánoshoz 98
Héphaisztosz 98
Homérosz (XX. század) 99
Protesilaos 100
Klasszikus álmok az én lelkem bús álmai 101
Két nővér 102
A sorshoz 103
Bankhánslárma 104
Thamyris 104
A Danaidák 105
Új leoninusok 107
A Campagna éneke 108
Laodameia 1911
Ta tot dramatos prosop 111
Recitativ 1911-1913
Fogaras
Új könyvekre 145
Levél Tomiból 145
Bolyai 147
Cigánydal 147
Spleen 150
Téli dal 151
Egy rövid vers 152
Egy szomorú vers 152
Naiv ballada 153
Egy dal 154
Szerenád 156
Babona, varázs 157
Aranyfürdő, aranyeső, Danaé 158
Vágyak és soha 159
Hiszekegy 160
Dal, régimódi 160
Intermezzo (Szekszárd)
Vile potabis 161
Édes az otthon 162
Gretna-Green 163
Játszottam a kezével 165
Július 166
Augusztus 167
Nincsen kísértet 168
Miként szélcsendben a hajó 169
Anyám nagybátyja régi pap 170
A költő életének pusztájáról 171
Az Égő puszta
Oly szomoru, hogy oly nehéz megélni 171
E komor június havon 172
Az életemet elhibáztam 173
Palotai est 174
Immortale jecur 175
Fájó, fázó ének 176
A csengetyűsfiú 177
Ecetdal 178
Haza a telepre 179
Képek és jelenések
Merceuria 181
Őszi harangozó 182
Októberi ájtatosság 183
Reggeli ének 184
Atlantisz 185
Vakok a hídon 187
Isten kezében 188
Illusztrációk mindenféle könyvekhez 191
Kabala 195
Béke és háború között 1913-1916
Hadjárat a semmibe 199
Oikeia kai kaipia (Régi vers egy fiatal költő keserűségeiből) 208
Palinódia 209
Ady Endrének 211
A “fiamhoz” 214
Május huszonhárom Rákospalotán 216
Isten kezében 1914-16.
Fiatal katona 218
Magamról 219
Kép egy falusi csárdában 221
Recitativ 223
Prológus 224
Miatyánk 227
Alkalmi vers 229
Húsvét előtt 230
Pro domo 233
Nyugtalanság völgye 1917-1920
Előszó 237
Bilincs ez a bánat 238
Szekszárd, 1915 nyarán 239
Szálló nap után 240
Éji út 242
Háborús anthológiák 243
Strófák egy templomhoz 245
Egy filozófus halálára 246
Kakasviadal 249
Detektívhistória 250
Szent Mihály 252
Bénára mint a megfagyott ing 254
A jóság diadala 255
Új esztendő 258
Fortissimo 259
Zsoltár gyermekhangra 261
Zsoltár férfihangra 263
Az óriások költögetése 264
Emlékezés 266
Egy perc, egy pille 266
Szerelmes vers 267
Énekek éneke 268
Dal, prózában 269
Két nyári vers 270
A régi kert 272
Szüret előtt 273
Őszi pincézés 274
Régi friss reggeleim 275
Reggeli templom 276
Korán ébredtem 279
Reggel 279
Könyvek unalma 281
Szíttál-e lassú mérgeket 281
Szaladva fájó talpakon 282
A könnytelenek könnyei 283
Isten fogai között 285
Csak a dalra 287
Csillagokig 289
Sziget és tenger 1921-1924
Örökkék ég a felhők mögött 293
Régen elzengtek Sappho napjai 296
Könnyű dalt szeretnék írni a kedveshez 297
Ideges esztendők 298
Őszinteség 298
Pesti éj 299
Józanság 300
A harmadik emeleten 301
Bogárkák jó halálért 302
Esti megérkezés 303
A jobbak elmaradnak 304
Petőfi koszorúi 305
A gyémántszóró asszony 306
Vers, apostolokról 307
A vén kötéltáncos 309
Hegedűk hervatag szava 311
Örömről daloltok 312
Borús nap: de kezd már kiderülni 312
Ablaknégyszög 313
Erdei lakásban 314
Dal az esztergomi bazilikáról 315
Free trade 316
Csonka Magyarország 317
Szent király városa 319
Ádáz kutyám 320
Nyár 321
A sziget nem elég magas 322
Egy fonnyadó bokorhoz 323
Csövek, erek, terek 324
Rekonvaleszcencia 325
Télutó a Sédpataknál 327
Önéletrajz 328
Hazám! 329
Keserédes 332
Hús-szigetek a kőtengerben 333
Kanizsai Dorottya 334
Míg kesztyűddel és kalapoddal babrálsz 335
Utca, délelőtt 337
Utca, estefelé 339
Himnusz 339
Az Istenek halnak, az ember él 1925-1927
Síremlék 343
Szökevény, renitens idill 343
Hegyi szeretők idillje 344
Hegytetőn 345
A gazda bekeríti házát 346
Ekloga 347
Jó termés 348
Rádió 349
Győzelmi ének, estefelé 351
Ketten, messze, az ég alatt! 352
Engesztelő ajándék 354
Miért lázadsz az este ellen 355
Szelek sodrában 356
Magyar szonett az őszről 357
Szobafestés 357
Három angyal 358
Psychoanalysis christiana 359
Dániel éneke 360
“Vén cigány” 361
Csak a tilos szabad már 362
Verssor az utcazajban 363
Hajnali gondolat 364
Babylon egerei 364
Egyfajta kultura 365
Dante 367
A húszéves “Nyugat” ünnepére 368
Jászai Mari halálára 369
Vasárnapi impresszió, autón 370
Halavány téli rajz 370
Cigány a siralomházban 371
Vadak a fa körül 372
Micsoda föstmény! 373
A mandarin réme 374
A Madonna fakírja 575
Szentjánosfő 376
A lélek ünnepe 376
A magyarok Istenéhez 377
Ne ily halált, ne ily harcot! 378
Új mythológia 380
Politika 381
Az elmaradt tószt 382
Kabátdobos, kalaphajtós! 383
Doping 384
Jobb és bal 385
Elég a kóstoló 386
Versenyt az esztendőkkel! 1928-1933
Mint a kutya silány házában 389
Gondok kereplője 391
Az álom kivetett 392
Álmok kusza kertjeiből 393
Rejtvények 394
A kedves arcképe 395
Füst és korom közül 396
Fáradtság 397
Isten gyertyája 398
Introibo 401
Medve nóta 403
Levél 404
Holt próféta a hegyen 405
Dzsungel-idill 405
Csak egy kis méhe 406
Vers a csirkeház mellől 407
Zengő légypokol 409
Afrika, Afrika 411
A vetkőző lelkek 411
A nap nem emlékszik a csillagokra 412
Verses napló 413
Mint különös hírmondó 423
Tremolo 425
Téli barlang 426
Paplanom virágai 428
Csak posta voltál 439
Imre herceg 431
Ájtatos párbeszéd húsvétra 433
De te mégis szereted ezt a kort 434
A jó hír 435
Olyan az életünk 437
Dobszó 438
A felnőtt karácsony 439
Beteg-klapancia 440
Mint forró csontok a máglyán 441
Elgurult napok 442
Tavaszi szél 443
Zöld, piros, sárga, barna 444
Botozgató 445
Az Isten és az ördög 447
Újabb versek 1934-1937
A meglódult naptár 451
A szökevény szerelem 455
Délszaki emlék 456
A gonosz hortenziák 457
Gyümölcsbe harapva 459
Karácsonyi lábbadozás 460
Emlékezés gyermeteg telekre 461
Restség dícséreti 462
Ildikó 461
Rímek 467
Esős nyár 467
Búcsú a nyárilaktól 469
Ádventi köd 470
Csillag után 471
Az elbocsátott vad 473
Intelem vezeklésre 474
Ősz és tavasz között 475
Balázsolás 477
Jónás 1937-1939
Jónás könyve 483
Jónás imája 495
A költő utolsó gyűjteményébe fel nem vett versek 1903-1911.
Utolsó versek 1934-1941
Lapokban megjelent versek 1937-1941
Sarkutazás 501
Indulás az öregkorba 502
Karácsonyi ének 504
Eucharistia 505
Áldás a magyarra 506
Zsendül már a tavasz 507
Ezerkilencszáznegyven 508
Talán a vízözön 509
Erdély 511
Egy verses levélre 511
Utolsó kéziratok 1934-1940
Furcsa elmenni délre 515
Hányan sírják 516
Piros virágfejek lámpái lengenek 517
Rossz utakon döcög már velem 518
Mi van veled ember? 519
Tizenhárom párvers 519
Hajnali szürkület 523
Világon való bujdosásaimnak 525
Kihagyott versek 1903-1938
A zengő szobor dala 529
Sok súlyos álom 531
Napszálltakor 531
Egy régi szerelmes Velencében 532
A csüggedt kapitány 532
Magam sem tudom titkomat 533
Az elveszett kincs 534
Ékszerláda 534
Nervus urbis 535
Divina machina 537
Reggeli szél 538
Egy kuruc a XX. században 540
Esti imádság 541
Örökségem 542
Néma költő mentsége 544
Arany 545
Karácsony elé Inkának 545
Erdő, fák, ágak 546
A legfőbb szemérem 547
Az ezüst rózsa alatt 548
Úgy mentem a harcba 548
Utálom a szememet 550
Tudom, hogy csuszom 550
A visszafelé szálló madarak 551
Művész imája 551
A szépszemű öreg tovább mesél 552
Szimfónia az írógép előtt 554
Vonaton, Tátra felé 555
Őrült vasak és halk acélok 556
Reggel van, fényes reggel 557
Milyen ideges napok! 558
Hajadnak nyírott lombját 559
Olyan-olyan gazdag voltam 560
A festő halála 560
Istenek özvegye 562
A titkos szél 564
Poshadó kisváros a zöldben 566
Ablaktalan ház 567
Ritmus a könyvről 569
Ének az élet javairól 570
Sötét vizek gyermeke 571
Fiatal leány 572
Az előkelő tél 573
Király mese 574
Abból a kikötőből 575
Nem merek közétek jönni 576
Egynapos hó 577
Várjak, verebek 578
Ember a mezőn 579
Ha nem vagy ellenállás 580
Margitszigeti rímek 51
Egyéb, gyűjteménybe fel nem vett versek 1903-1932
Olvasás közbven 585
Memento 585
Tájkép 586
A Spionza szobor előtt 586
Újév 587
Tavaszi harsona 589
Nevessetek! 589
Hullik az ablak 591
Ma délelőtt, ma délelőtt 591
Régi magyar költők 592
Temetői tavasz 592
Ünnep 593
Vértanuság vágya 594
Jókai 596
Második ének 599
Írás és olvasás
Előszó az “Irodalmi problémák” első kiadásához 685
Előszó a második kiadáshoz 686
Előszó a jelen kötethez 686
Irodalmi nevelés 687
Az irodalom halottai 688
Petőfi és Arany 727
Az ifjú Vörösmarty 748
A férfi Vörösmarty 750
Dante fordítása 804
Magyar irodalom 823
Ma, holnap és irodalom 900
Népköltészet 924
Tanulmány Adyról 940
Antológia 970
Előszó Madáchhoz 973
Magyar ritmus 977
Balassa 993
Az én könyvtáram 1021
A kettészakadt irodalom 1031
Tóth Árpád 1049
Könyvről-könyvre 1056
Kosztolányi 1086
Jegyzetek 1097
Utószó és jegyzetek 1124
A hátrahagyott versek előszava 1129
Utószó a második énekhez 1131
Versváltozatok 1140
Tartalomjegyzék 1142

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző