48 szerelmes vers

Ár: 1400 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A Tinta Könyvkiadó kétnyelvű köteteinek sorát bővíti ez a kis
könyvecske, amelyet kezében tart az olvasó. Az angol nyelv ismerőinek és tanulóinak, illetve a költészet iránt fogékonyaknak különösképpen is izgalmas élményt jelenthet elmerülni
az angol nyelven alkotó huszonkilenc nagynevű költő verseiben, illetve azok mesteri magyar fordításában. Az angol, amerikai, ír és skót szerzők között megtalálható többek között
William Shakespeare, Emily Dickinson, James Joyce, Percy
Bysshe Shelley, George Gordon Byron, Róbert Browning és
Walt Whitman. A kötetbe válogatott verseket – legyenek azok
a vérbő romantikus líra remekei vagy a szenvedély bizarr és
ironikus oldalát is bemutató barokk költők művei – a témájuk
köti össze: a szerelem.
A kétnyelvű verseskötet különös érdeklődésére tarthat
számot azoknak, akiket érdekel a verstechnika, akik esetleg
maguk is próbáltak már verset írni, netán idegen nyelvű verset magyarra átültetni. Versfordítás során ugyanis a prózai
fordítás szabályai csődöt mondanak. A szótagszám, a ritmus
és a rímek rendszere megkötik a fordító kezét, és nemegyszer
leleményes kompromisszumokra kényszerítik, hogy az eredeti vers hatását híven visszaadó fordítást hozhasson létre.
Emiatt az angol és a magyar szövegek összevetése különösen
érdekes és izgalmas, ugyanakkor szórakoztató tevékenység.
Tótfalusi Istvánnak több mint fél évszázada jelent meg első
versfordításkötete, azóta termékeny és gazdag műfordítói
karriert tudhat maga mögött. A jelen kötetben szereplő valamennyi költeményt az ő fordításában élvezheti magyarul
az olvasó, miközben párhuzamosan gyönyörködhet az eredeti, angol nyelvű szövegekben is.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző