Baróti Dezső: Az elhagyott kalóz-hajók (#FK)

Előjegyezhető

Kategória:

1914 nyarán írta Ady a Csinszka-versek első sorozatát, néhány héttel a háború kitörése előtt, a Boncza Bertával való személyes megismerkedés, a gyors lánykérés első mámorában.
Az elhagyott kalóz-hajók a korai Csinszka-versek között is az elsők egyike. Két versszakának soraiba Ady sokféle ágazó epikus mondanivalót sűrít: csak figyelmes olvasó kell hozzá, aki a lírai utalásokból ki tudja olvasni az elbeszélést.
Baróti Dezső a vers nyomán, a vers nyomában Ady szerelmeinek – s a mi fontosabb: Ady szerelemélményének – történetét vázolja fel az ifjúkor érzelmi lázadásától a sorsfordító Léda-szerelmen, majd a Léda utáni évek hol csüggedt-kétségbeesett öregedés-lírát, hol tikkadt-szenvedélyes erotikus lírát fakasztó szerelem- és társkeresésén át a beteljesülést, a hazatalálást ígérő Csinszka-szerelem fellobbanásáig. A vers szövege – amely egyébként több helyütt eltér a már nem Adytól sajtó alá rendezett kötet-kiadás ismert szövegétől – arra is módot ad a tanulmány írójának, hogy a szerelmek regiszterét Ady kedvelt hajószimbólumának regiszterével kapcsolja össze, néhány találó versidézettel érzékeltetve, hogyan telik meg Adynál a költői közhelynek tetszó motívum új meg új tartalommal.
A kötet Csinszka több kiadatlan levelén kívül Ady egy újonnan felfedezett levelét mutatja be. A tanulmányt levél-hasonmások és az Ady-versek asszonyainak fényképei illusztrálják.

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Sorozat

Kézirattár

Kiadás éve

1977

Oldalszám

68