Dobos László: Földönfutók / Egy szál ingben

Ár: 750 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A ​csehszlovákiai magyar irodalom felszabadulás utáni történetében prózairodalmunk jelentős alkotásai közé tartozik az a két regény, melyet most egy kötetben vehet kézbe az olvasó. Fábry Zoltán annak idején Dobos fegyelmezett lényegmondását és témafelvető bátorságát dicsérte. Ez a megállapítás nemcsak első regényére, a Messze voltak a csillagok címűre vonatkozhatott, hanem fokozottan érvényes a Földönfutók és az Egy szál ingben címűekre is. A könyv lapjain a közelmúlt eseményei elevenednek meg. A Földönfutókban két férfi – egy szlovák és egy magyar – emlékeiben elevenednek meg a negyvenes évek izzó kérdései. Egy nagy lobogású szerelem és az azt követő csalódás tanúi lehetünk az egyik oldalon, míg a másikon – egy magyar diák emlékében – egy nehéz korszak eseményei idéződnek.
Az Egy szál ingben című regényének a cselekménye 1918-ig nyúlik vissza és napjainkban fejeződik be. A szerző nagyszabású tablót fest művében a szlovákiai magyar nemzetiség életéről, a különféle – történelmileg, társadalmilag meghatározott – magatartásformákról. Sok hiteles, frappánsan megformált alakkal találkozhatunk a regény lapjain, melyek mind a közelmúlt eseményeit elevenítik meg. A mű hagyományos realizmusát a modern próza kompozíciós megoldásai, idősíkváltásai egészítik ki. Ezek az idősíkok a múltat, a félmúltat és a jelent idézik.
Dobos László két regénye humánus, problémafelvető, elkötelezett alkotás, amely őszinte valóságszemléletével, művészi hitelével segítheti napjaink (lásd lejjebb!) történelmének megismerését.

Dobos László 1930-ban született Királyhelmecen (tőketerebesi járás). Gyermekkorát szülővárosában élte le, elemi és polgári iskolába is itt járt. Középiskolai tanulmányait a sárospataki Tanítóképzőben, főiskolai tanulmányait pedig a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán végezte el, ahol magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett. Írói pályáját kritikusként, újságíróként kezdte.
Megjelent művei:
Messze voltak a csillagok (1963)
Földönfutók (1967)
Egy szál ingben (1976)
Hólepedő (1979)

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző