• Minden termék
  • Kortárs
  • Jorge Volpi: Klingsor nyomában

Jorge Volpi: Klingsor nyomában

Előjegyezhető

Kategória:

Einstein, Heisenberg, Planck, Bohr, Schrödinger, Neumann János és a XX. századi fizika és matematika más nagy alakjai elevenednek meg az 1968-ban született mexikói író regényében, amely egy izgalmas nyomozás története és merész történelmi fikció. Francis P. Bacon amerikai főhadnagy – egy tehetséges ifjú fizikus (akit mellesleg Naumann János vezet be az általa kidolgozott játékelmélet alapjaiba ) – azt a megbízást kapja, hogy a legyőzött Németországban kutasson fel egy bizonyos “Klingsort”, a Harmadik Birodalom tudományos életének vezetőjét. A “Klingsor” persze csak álnév: Heisenbergtől kezdve a mű elbeszélőjéig, Gustav Links professzorig számos nagy tudós rejtőzhet mögötte, csak annyi tűnik bizonyosnak, hogy létezik, mint valami sötét démon, mint egy titokzatos Mefisztó, aki kezében tartott minden tudományos döntést az embereken végzett borzalmas kísérletekkel és a német atomprogrammal kapcsolatban. Bacon – miközben Klingsor nyomait kutatja – a hazugságok olyan szövevényével szembesül, mely éppoly bizonytalanná tesz mindent, mint amilyen bizonytalan és kifürkészhetetlen az elektron, ez az örök bűnöző, melyet egyetlen fizikus sem tud a hálójába fogni. Volpi regénye csupa intellektuális izgalom: a szerelmes lektűr, a kémregény, a tudománytörténeti tanulmány, a filozófiai töprengések és a játékelméleti spekuációk különleges ötvözete. Volpi műve 1999-ben elnyerte a Biblioteca Breve díját.

TARTALOM:

Előszó
Első könyv
A narratív mozgás törvényei 23
I. TÖRVÉNY: Minden elbeszélést elbeszélő ír 23
II. TÖRVÉNY: Minden elbeszélő egyedi igazsággal szolgál 25
III. TÖRVÉNY: Minden elbeszélőnek oka van beszélni 6
Háborús bűnök. Hipotézis: A kvantumfizikától a kémkedésig 47
1. HIPOTÉZIS: Bacon gyermekkoráról és ifjúságáról 47
2. HIPOTÉZIS: Neumannról és a háborúról 63
3. HIPOTÉZIS: Einsteinről és a szerelemről 75
4. HIPOTÉZIS: Gödel tételéről és a házasságkötésről 103
5. HIPOTÉZIS: Arról, hogy Bacon hogyan indult el Németországba 129
Rövid életrajzi kitérő: A halmazelmélettől a totalitarizmusig 146
1. KITÉRŐ: Gyermekkor és egy korszak vége 146
2. KITÉRŐ: Ifjúság és irracionalitás 154
3. KITÉRŐ: A végtelen aritmetikája 160
4. KITÉRŐ: Szabadság és szabadosság 168
5. KITÉRŐ: Az abszolútum kutatása 178
Az urániumkör 187
Párhuzamos univerzumok 206
A Szent Grál keresése 228
Második könyv
A bűn mozgástörvényei 237
I. TÖRVÉNY: Minden bűnt bűnös követ el 237
II. TÖRVÉNY: Minden bűn a bűnös képmása 239
III. TÖRVÉNY: Minden bűnösnek van idnítéka 241
Max Planck, avagy a hit 244
A csüggedés okai 278
Johannes Stark, avagy az aljasság 281
A háborús játék 320
Werner Heisenberg, avagy a szomorúság 326
A megfigyelés veszélyei 344
Erwin Schrödinger, avagy a vágy 351
A testek vonzása 385
A hazug ember paradoxona 390
A vonzalom dimenziói 441
Niels Bohr, avagy az akarat 417
Láncreakció 449
A határozatlansági elv 452
Rejtett változók 464
Kundry átka 467
Harmadik könyv
Az áruló mozgásának törvényei 475
I. TÖRVÉNY: Minden ember gyenge 475
II. TÖRVÉNY: Minden ember hazudik 476
III. TÖRVÉNY: Minden ember áruló 478
I. PÁRBESZÉD: A történelmi felejtésről 480
Az összeesküvés 483
II. PÁRBESZÉD: A véletlen szabályairól 510
A bomba 515
III. PÁRBESZÉD: A sors titkairól 537
A titkos tudás 540
IV. PÁRBESZÉD: Az igazság haláláról 546
Az árulás 548
V. PÁBESZÉD: Az őrület kiváltságairól 574
Klingsor bosszúja 577
Zárómegjegyzések 595

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző