Kodolányi János: Pünkösdi dáridó

Ár: 450 Ft

Megvásárolható

Kodolányi 1922 és 1933 között írott rövidebb elbeszéléseit, novelláit tartalmazza a Pünkösdi dáridó. Egy részük már megjelent kötetben is, legutóbb a Fellázadt gépek-ben mintegy harminc-negyven novella azonban nemrég került elő újságok hasábjairól és az írói hagyatékból, ezek adják e kötet gerincét, kiegészülve a korábban könyv alakban is publikált anyaggal.
Ez az új novellagyűjtemény talán azok számára is tartogat meglepetést, akik jól ismerik az író életművét. Nemcsak a húszas-harmincas évek magyar valóságának, paraszti életének realista, olykor vaskosan realista képét mutatják föl ezek az írások, hanem a korszak politikai, erkölcsi eszméiről is vallanak, mégpedig a Horthy-rendszer társadalompolitikájáról, a reakciós társadalmi rétegek mentalitásáról, fasizmusról. És ezt is sokféleképen: gúnyosan, fantasztikus-szatírikus jelképekben (Naplótöredék, A néma város), érzelmesen (A nazarénus), játékos allegóriában (Egér és a gondviselés) vagy tragédiában (Két állomás között).
De kötetét éppen ez teszi kitűnő olvasmánnyá, hogy nemcsak hangvételében, hanem témájában is változatos. A társadalomkritikai írások mellett finom lélektani megfigyelések, anekdotikus értékű életképek, egy-egy emberi sors jellemző pillanatának a fölvillantásai olvashatók. Mindez együtt, a maga színességében és sokféleségében Kodolányi novellaművészete, azaz a Pünkösdi dáridó.

TARTALOM:

Sötétség 5
Böbék Samu búcsúja 53
Asszonynak otthon a helye 62
Visszatérés 75
A két Peti 80
Szegények halála 84
Kati megszökik 95
A táncos bácsi 100
Branyiszkói hősök 103
Aki már semmire sem emlékszik 110
Útközben 115
A tanító házassága 120
Fellázadt gépek 125
Pünkösdi dáridó 131
A nagymama 134
Terike, a csábító 138
Kötelező vizit 163
A szobor szerelmese 167
Az eladott férfi 181
Pillanatkép 187
Emlék 190
Höndő János szerelme 194
Kenyér 199
Öregember 203
Szerető szívek 206
Katicabogár 209
Rekkenő nyári nap 213
Fújd! 222
Küszöb 234
Aludni jobb 260
Két állomás között 265
Páter Irén 277
Sirámia 283
A néma város 289
Öt pengő 298
Fiúk tavasszal 301
Anyaság 305
Atyai hajlék I. 308
Atyai hajlék II. 343
Rokonlelkek 369
Zsákutcában 374
Féltékenység 397
A láthatatlan kés 402
Ismerkedés 405
Délibáb 408
A nazarénus 454
Tűnő ifjúság 466
Vadgalamb 471
Szigeten 475
Naplótöredék 478
Szívből – szívesen 482
Buta fiatalember 487
Vallomás 490
Egér és a gondviselés 508
Tragédia 512
Elíz néni álma 517
József, az ács 524
Fegyvertelen 549
Rókatánc 567
Három pap 610
Fekete május 636
Vallomás gitárkísérettel 646
Hónapos szoba 689

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző