Nagy Lajos: A falu meg a város

Ár: 700 Ft

Megvásárolható

Nagy Lajos életműsorozatának első kötete az író legjelentősebb szociográfiai írásait tartalmazza, mintegy másfél évtized úttörő jelentőségű kutatómunkájának irodalmi összegezését. E Magyarországon műfajteremtő és mozgalmat indító írások az empirikus tényeket gyúrják át, csoportosítják – lebilincselően izgalmas, olvasmányos szépirodalommá. Mert Nagy Lajos a tárgyilagos szociográfus racionalitásával szemlél, gyűjti össze adatait, keresi az objektív összefüggéseket, melyeket aztán a társadalmi igazság, a humánum elkötelezett művészeként szépirodalmi megközelítéssel ábrázol – mindig az embert állítva érdeklődésének középpontjába. Hőseit beszéltetve novellisztikus tömörséggel tárulnak fel a nemzedékeken átívelő drámák, sorstragédiák – háttérben azokkal a társadalmi-gazdasági mozgatóerőkkel, melyek kegyetlen-drasztikusan teszik védtelen kiszolgáltatottjukká az egyént. Ez a kiszolgáltatottság különösen érvényes arra a korra, melyben ezek az írások keletkeztek. A gazdasági világválság éveinek anyagi és szellemi depressziójában a Nagy Lajos rajzolta hatalmas társadalmi körkép természetesen rendkívül kontrasztos, írjon akár a jellegzetesen felemás magyar urbanizációs fejlődésről, akár a falu, az agrártársadalom törvényszerű torzulásairól, a gazdasági pangás, visszafejlődés kiszolgáltatottjainak rétegzettségéről, a kizsákmányoltak egységbontó hierarchiájáról. A mai olvasó számára a maga teljességében, ellentmondásaival és abszurditásaival tárjuk fel írásaiból a múlt egy darabja, melyet Nagy Lajos úgy világít át – Zelk Zoltán szavaival élve -, mint a röntgen a betegek mellkasát. A módszerről pedig ő maga vall egyik írásában: Az emberekhez felkészülve fordulok. És ha már úgyis tudom róluk az igazat, akkor hajlandók a tudásomat kiegészíteni… Jóformán senkivel sem most találkozok először, mindenki régi ismerősöm. És ez a lényeg: ő minden régi ismerősről tudta az igazat. Adatgyűjtő útjain nem bámész kíváncsiskodó módjára kérdezősködött, de meglevő tudását egészítette ki, pontosította – a tények, adatok megszállott elemzőjeként, melyek azért sohasem takarták el előle az embert.
Az életműsorozat számos olyan írást is tartalmaz majd, mely a felszabadulás óta most jelenik meg először.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Sorozat

Nagy Lajos művei

Kiadás éve

1981

Oldalszám

441