Egyetemes Guinness Enciklopédia

Ár: 600 Ft

Megvásárolható

Az Egyetemes Guinness Enciklopédia új, modern, egykötetes családi ismerettár. Az eddigi összes egykötetes enciklopédia A-tól Z-ig címszavakban tartalmazta az ismereteket, ez a megoldás arra szolgált, hogy az olvasó egy-egy fogalommal, eseménnyel, személlyel kapcsolatban gyors, rövid és a legfontosabb adatokat tartalmazó információhoz jusson.
Maga az enciklopédia szó görög eredetű, jelentése: a tudományok összességét felölelő munka, ismerettár, a tudományok területén általános eligazítást nyújt a tudnivágyóknak. Az Egyetemes Guinnes Enciklopédia ugyanezt a célt kívánja megvalósítani. Rendezőelve nem az alfabetikus módszer, tematikusan csoportosított tárgykörök segítik a könnyebb eligazodást a világ dolgaiban. Tizenkét főfejezete a fizika tudományától az állat- és növényvilágon keresztül a történelemig, a művészetektől mai világunk számos jelenségéig mindenről átfogó képet rajzol. Természetesen nem vállalkozik arra, hogy az egyes témaköröket, melyek egy-egy oldalpáron kapnak helyet, a legteljesebb szakmai igénnyel tárgyalja, nem óhajt teljes és átfogó képet adni egyes tárgykörökről, feladatának elsősorban azt tekinti, hogy felkeltse az olvasó figyelmét a szóban forgó kérdés iránt, és a témakör alapvető ismeretanyagában eligazítson, arra serkentve egyben az olvasót, hogy ismereteit más szakkönyvek, tudományos munkák segítségével elmélyítse. Mindezt a célt, az igényes szövegeken kívül, káprázatos színes képanyag, számtalan illusztráció, festmény, ábra, rajz, térkép, grafikon segíti. Az enciklopédiát tizenegyezer címszóból álló tárgymutató egészíti ki, amely a kereszthivatkozások rendszerének segítségével könnyűvé teszi a könyv kezelését.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző