Balázs Éva: Szobrászat és festészet az építőművészetben

Ár: 1200 Ft

Megvásárolható

Kategória:

E könyv a legfontosabb képzőművészeti műfajok társulásáról, szintéziséről szól. Célkitűzése kettős. Mindenekelőtt arra törekszik, hogy a jelentős alkotások elemzésével a művészetek elszigetelt köréből, szűkebb problematikájából kilépve azok társulásában megnyilatkozó szellemet, a különböző stílusokra jellemző kompozíciós elveket tárja az olvasó elé. A művészetek szintézisének módjában, elveiben ugyanis többrétűen, teljesebben tükröződik a korok művészi kultúrája, a stílusok lényege, mint a szintézis egy-egy tényezőjének, az egyes művészeti ágaknak szűkebben elhatárolt történetében.
A második célnak megfelelően arra törekedtem, hogy a fejlődési folyamat ismertetése és a legszebb emlékek beható elemzése alapján tanulságokat szűrjek le, amelyeket a konkrét témák vizsgálatánál részletesebben is kifejtek, s e könyv utolsó fejezetében összefoglalok. A múlt tanulmányozását végső fokon a jelen és a jövő szolgálata indokolja. Ezért az elmúlt korok alkotásainak elemzése sem lehet öncélú. Az esztétikai elemzés eredményessége éppen a történetileg változó és a maradandó, az egyedi és az általános helyes felismerésén fordul meg. De az általános tanulságok leszűrésénél természetesen igen óvatosaknak kell lennünk. Ezen a téren a túlzott óvatosság is kisebb veszéllyel jár, mint a mereven fogalmazott irányelvek leszögezése.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző