• Minden termék
  • Építészet
  • Pogány Frigyes: Szobrászat és festészet az építőművészetben

Pogány Frigyes: Szobrászat és festészet az építőművészetben

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

E könyv a legfontosabb képzőművészeti műfajok társulásáról, szintéziséről szól. Célkitűzése kettős. Mindenekelőtt arra törekszik hogy a jelentős alkotások elemzésével a művészetek elszigetelt köréből, szűkebb problematikájából kilépve azok társulásában megnyilatkozó szellemet, a különböző stílusokra jellemző kompozíciós elveket tárja az olvasó elé. A művészetek szintézisének módjában, elveiben ugyanis többrétűen, teljesebben tükröződik a korok művészi kultúrája, a stílusok lényege, mint a szintézis egy-egy tényezőjének, az egyes művészei ágaknak szűkebben elhatárolt történetében.
A második célnak megfelelően arra törekedtem, hogy a fejlődési folyamat ismertetése és a legszebb emlékek beható elemzése alapján tanulságokat szűrjek le, amelyeket a konkrét témák vizsgálatánál részletesebben is kifejtek, s e könyv utolsó fejezetében összefoglalok. A múlt tanulmányozását végső fokon a jelen és a jövő szolgálata indokolja. Ezért az elmúlt korok alkotásainak elemzése sem lehet öncélú. Az esztétikai elemzés eredményessége épen a történetileg változó és a maradandó, az egyedi és az általános helyes felismerésén fordul meg. De az általános tanulságok leszűrésénél természetesen igen óvatosaknak kell lennünk. Ezen a téren a túlzott óvatosság is kisebb veszéllyel jár, mint a mereven fogalmazott irányelvek leszögezése.

TARTALOM:

Előszó 5
A művészetek kapcsolatáról általában 7
A szobrászat szerepe az egyiptomi építészetben 13
Építészet és szobrászat kapcsolata az antik művészetben 41
A képzőművészetek szintézise a középkorban 123
A falfestészet és mozaik szerepe a IV-XIII. század építészetében 124
Középkori épületszobrászat és a művészetek társulása a gótikában 164
Építészet és szobrászat kapcsolata a renaissance korban 213
Barokk épületszobrászat 317
A renaissance és barokk kor falfestészete 389
Szobrászat és festészet kapcsolata a renaissance és barokk interieurművészetben 451
Elméleti összefoglalás 491
Az építészet és szobrászat szintézisének alapjai 491
Az építészet és festészet szintézisének alapja 496
A társművészeti alkotások beilleszkedésének módja az építészeti kompozícióba 199
Irodalmi és módszertani tájékoztató 517
Név- és tárgymutató 521

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző