Erwin Panofsky: Idea

Előjegyezhető

A magyar könyvkiadás régi adóssága azoknak az alapvető elméleti műveknek a megjelentetése, amelyek művészet- és művelődéstörténészt, történészt és esztétát közelebb visznek egy-egy korszak vagy valamely alkotás megértéséhez. Közéjük tartozik Erwin Panofskynak, a 20. század egyik legjelentősebb tudósának 1924-ben napvilágot látott kötete, amely máig érvényes formában foglalja össze és kommentálja a művészi alkotás legfontosabb kérdéseiről szóló elméleteket. Rövid, magvas fejtegetései az antikvitástól a klasszicizmusig ívelnek, majd külön fejezetben hasonlítja össze a déli, ill. északi művészet két nagy alakjának, Michelangelónak és Dürernek a nézeteit. A tanulmányokhoz rövidebb cikkeknek is beillő jegyzetanyag kapcsolódik, ami az olvasót hozzásegíti a további alapos tájékozódáshoz.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa
Szerző

Fordító

Szántó Tamás

Sorozat

Egyetemi könyvtár

Kiadás éve

1999

Oldalszám

153