Purcell Béla, Sternád Béla: A művészi fényképezés évkönyve 1908.

Ár: 15000 Ft

Megvásárolható

A lefolyt esztendő, melyről is beszámolunk, örökké nevezetes marad a fotografálás történetében. A fotografálás nagy lépéseket tett minden téren. A haladást legszembeötlőbben a szines fényképezés kérdésének gyakorlati megoldása dokumentálja. Esztendeje csak, hogy a ki fényképezéssel a természet szineit és megörökíteni akarta, a háromszín eljáráshoz fordult és verejtékes munka árán is alig tudott oly eredményt elérni, mely az autochrom-lemezek szineit megközelíti.
Ilyen eredményekre csakis pontos kísérletek és helyes következtetések vezethetnek. Miként ejtsük meg tehát általában kísérleteinket és miképen következtessünk azokból? – oly fontosnak tartottuk ezt a kérdést, hogy könyvünkben első helyen tárgyaljuk. A pontatlanság és felületesség önámításra és mások megtévesztésére vezet s a haladást meggátolja.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző