Larisza Alekszejevna Zsadova (szerk.): Tatlin

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Előszó 9
K. M. Szimonov: Egy rendkívüli ember (Szántó Gábor András) 11
TATLIN MUNKÁSSÁGA
A. A. Sztrigalojov: A festészettől az anyagkonstrukcióig (Szántó Gábor András
és Serfőző László) 15
Jegyzetek 41
D. V. Szarabjanov: Tatlin festészete (Hima Gabriella) 46
Jegyzetek 61
L. A. Zsadova: „Kompozíció-analízis” vagy új szintézis? (László Rózsa) 63
Jegyzetek 66
V. I. Kosztyin: Tatlin rajzai (Hima Gabriella) 67
Jegyzetek 72
L. A. Zsadova: Tatlin, az illusztrátor és könyvtervező (László Rózsa) 129
Jegyzetek 133
L. A. Zsadova: Tatlin, az anyag tárggyá szervezője (Benyó Mariann) 134
Jegyzetek 151
F. J. Szirkina: Tatlin színháza (Benyó Mariann) 155
Jegyzetek 176
DOKUMENTUMOK
Tatlin írásai
(Összeállította és a kommentárokat írta: A. A. Sztrigaljov és L. A. Zsadova,
fordította: Szüszman György)
Levél a Sztugyija folyóirat szerkesztőségének (1911) 181
Levél egy külföldi út ügyében (1913) 181
Levél Skolnyikhoz (1913) 182
Levél Benois-hoz (1913) 182
Levél Anna Darmolatovához (1914) 184
Szervezzünk új típusú „Művészeti társaságot”! (1914) 184
Válaszom a „Levél a futuristákhoz” szerzőjének (1918) 185
A Közoktatásügyi Népbiztosság Moszkvai Művészeti Bizottságának a Népbiztosok
Tanácsához küldött írásbeli jelentése arról a Moszkvában felállítandó 50 emlékműről,
amelyet a forradalmi és társadalmi tevékenység, a filozófia, az irodalom, a tudományok és a művészetek kiemelkedő alakjainak tiszteletére emelnek (1918) 185
Levél Lunacsarszkijhoz (1918) 187
Beszámoló a Modern Művészeti Múzeumról (1918) 237
A kezdeményező egység szerepe a kollektíva alkotó tevékenységében. Tézisek (1919) 237
Levél Nyeradovszkijhoz (1919) 238
Az előttünk álló feladat (1920) 239
Műveim jegyzéke (1921) 240
Levél az Akadémiai Központ Intézményeit Irányító Petrográdi Igazgatóság Múzeumi
Osztályának (1922) 241
Az „Új Művészeti Áramlatok Szemléje” című kiállítás programja (1922) 242
Tatlin jelszavai (1920-1923) 244
Levél Mituricshoz (1922) 245
Levél Majakovszkijhoz (1922) 246
Krisztinek, a Petrográdi Tudományszervezési Hivatal vezetőjének (1923) 246
Levél Matyusinhoz (1923) 247
A „Zangezi”-ről (1923) 248
A tárgy konstrukciójának (anyagi kultúra) kutatására alakult osztály programvázlata
(1923) 249
Részletek Tugendhold: Hozzászólás a Lenin elvtárs emlékművéről folytatott vitához
című cikkéből (1924) 250
A Művészeti Kultúra Múzeuma mellett működő Anyagi Kultúra Osztály jelentése a
Központi Tudományszervezési Hivatal Leningrádi Osztályának (1924) 250
A Központi Tudományszervezési Hivatal Leningrádi Osztályának (1924) 252
Levél Szpangyikovhoz (1924) 253
A Művészeti Kultúra Múzeuma Anyagi Kultúra Osztályának 1924. és 1925. évi kutatási
terve (1924) 254
Beszámoló az Anyagi Kultúra Osztályának 1923-1924. évi munkájáról (1924) 254
Beszámoló az 1924-ben végzett kutatómunkáról. Anyagi Kultúra Osztálya (1924) 256
A Központi Tudományszervezési Hivatal Leningrádi Osztályának, Tatlin és Manszurov,
a Művészeti Kultúra Intézetében működő Anyagi Kultúra Osztály és Kísérleti Osztály vezetőinek beadványa (1924) 257
M. P. Krisztinek, a Központi Tudományszervezési Hivatal Leningrádi osztálya vezetőjének (1924) 259
A Párizsi Nemzetközi Kiállítás Szovjet Szervező Bizottságának (1925) 259
Levél Novickijhoz (1927) 260
Levél Nyeradovszkijhoz (1927) 261
Kérdőív (1928) 262
Önéletrajz (1929) 264
A művész az életforma szervezője (1929) 266
Az ember és a tárgy viszonya (1930) 267
Részlet Kornyelij Zelinszkij: Letatlin című interjújából (1932) 309
Részlet Rahtanov: Letatlin, a légi bicikli című cikkéből (1932) 309
Művészetet a technikába! (1932) 310
Részlet A. Kut: Vissza a festészethez. V. Tatlin festőművész estjén című tudósításából
(1933) 312
Felszólalás a Petrov-Vodkin tiszteletére rendezett esten (1933) 313
Részlet S.: Művész vagy konstruktőr. Tatlin díszlet- és jelmezterveket készít Osztrovszkij
darabjához című cikkéből (1934) 314
Részlet a Tatlin a színházban. Beszélgetés a művésszel című cikkből (1935) 315
Hold a színpadon (1944) 317
Felszólalás a Szovjet Művészek Szövetsége Moszkvai Tagozatának Színházi Szekcióját
újraválasztó gyűlésen (1948) 318
Hozzászólás a Sifrin munkáiról folytatott vitához (1949) 319
Vlagyimir Jevgrafovics Tatlin érdemes művész életrajza (1953) 320
Levél a makettkészítés pillanatnyi állásáról (1953) 329
írások Tatlinról
Válogatás az orosz és szovjet sajtóból (1915-1940) 333
(Összeállította és a kommentárokat írta: L. A. Zsadova és A. J. Parnyisz, fordította:
Lég rádi Viktor)
Vlagyimir Jevgrafovics Tatlin (1915) 333
Sz. K. Iszakov: Tatlin kontrareliefjeiről (1915) 335
V. Hlebnyikov: Tatlin (1916) 337
Tatlin mester műhelye (1918) 340
Új művészeti tanműhely (1919) 341
V. Sklovszkij: A faktúráról és a kontrareliefekről (1920) 342
V. Sklovszkij: A III. Internacionálé emlékműve (1921) 344
Ny. Punyin: A III. Internacionálé emlékműve (1920) 345
Ny. Punyin: Tatlin (A kubizmus ellen) (1921) 348
Majakovszkij Tatlinról (1923) 394
Ny. Ny. Punyin: Zangezi (1923) 396
A. V. Tufanov: Velimir Hlebnyikov „Zangezi” című poémájának színre viteléről (1923) 401
Ny. Punyin: Tatlin és a rutin (1924) 404
Az új életforma (1924) 407
K. Arceulov: A „Letatlin”-ról (1932) 408
Mácza János: Tatlin, a művész (1934) 409
B. Alekszejev: Új vonások V. J. Tatlin művészetében (1940) 411
Tatlin-kiállítás Moszkvában – 1977 437
FÜGGELÉK
Életrajzi adatok (Összeállította: L. A. Zsadova, fordította: Szántó Gábor András) 445
Tatlin az orosz és szovjet kiállításokon (Összeállította: L. A. Zsadova, fordította: Szántó
Gábor András) 489
Tatlin színházi munkáinak jegyzéke (Összeállította: F. J. Szirkina, fordította: Benyó
Mariann) 503
A könyvünkben reprodukált Tatlin-művek katalógusa 505
Válogatott irodalom 515
A képek forrása 518
Tárgymutató
(A fontosabb intézmények, művészcsoportok és kiállítások mutatója – készítette: Bakos
Katalin) 519
Névmutató 527

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző