Mezei Ottó: Dési Huber

Ár: 600 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Dési Huber István művészete a két világháború közötti években Derkovits Gyuláné mellett – szinte időben is teljesen párhuzamosan – bontakozott és teljesedett ki. Ő is autodidakta munkásból lett széles látókörű, nagyszerű alkotó művész, aki irányt szabott a társadalmi problémák iránti szenvedélyes érdeklődéstől fűtött, tudatosan szocialista magyar festészetnek. A kubizmus és expresszionizmus állomásait végigjárva kereste a munkásság és a falusi szegények életét a legnagyobb hatóerővel kifejező festészet formanyelvét. Cikkeiben, elméleti írásaiban csakúgy, mint egyre egyénibb festői látásról tanúskodó képein és súlyos vonalakból felépített rajzain a világos értelemmel elrendezett emberi világ megalkotásának problémáit kutatta. A művész válogatott írásait tartalmazó, korábban megjelent kötet és Dési Huber Istvánné visszaemlékező életrajzírása után, Mezei Ottó tanulmánya most elsőrendűen maguknak az alkotásoknak elemzéséből kiindulva, a művészettörténet távlataiba helyezve mutatja be Dési Huber István munkásságát.
A kötetet a művész alkotásainak 69 reprodukciója illusztrálja.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző