Moldvay Győző: Eroica

Ár: 950 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A szerző mondja:
Ez a kis monografikus írás, amelyet Kohán György társaságban megélt események, tovább egykori barátainak, sorstársainak visszaemlékezései táplálnak, a festő születésének 75. évfordulója táján jut el az olvasóhoz. Alkotóelemeit adják munkámnak olyan korabeli cikkek, kritikák is, amelyek művészetének kibontakozását kísérték, próbálván őt elfogadtani azokkal, akik egy időben talán idegenül, sandán viseltettek iránta. Ide tartozik továbbá annak fölemlítése, miszerint nem mostanában került ki tollamból az Eroica. Voltaképpen még azon a havas télen papírra vetettem, amikor végső búcsút vettünk a művésztől a gyulai görög sírkertben. A barát elvesztése fölött friss fájdalom, s hányatott életének szánt igazságszolgáltatás ösztöne diktálta akkor ezt a tempót. Hogy az életleírás meégi közel két évtized múltán került nyomdába, illetve az olvasó kezébe? Ez is koháni! S ítéltessenek el azok, akiknek vétkéül felírható.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző