Rembrandt festői életműve

Előjegyezhető

Kategória:

ELŐSZÓ

Lehetetlen dolog a műelemzés, talán valóságos szentségtörés – mondta Marcel Duchamp. Csak a szemünk és bizonyos szellemi hajlandóságunk révén férkőzhetünk közel egy festményhez, szoborhoz, metszethez. A szó nemcsak önkényes, hanem tolakodó és nevetséges is; mindig fenyeget az a veszély, hogy elnyomja a festmény vagy a szobor mondanivalóját. A szó tévútra vezethet.
Kik is vagyunk mi, mai emberek? Milyen alapon ítélkezhetünk a régi korok művészete felett? Épp három évszázad választ el bennünket Rembrandttól: tömérdek idő. Vissza

TARTALOM

Giovanni Arpino
Előszó 5
Paolo Lecaldano
Rembrandt a korai kritika tükrében 8
Színes táblák 15
Dokumentáció 81
Főbb irodalom 82
Életrajzi adatok 83
Rembrandt levelei és a vagyoni leltár 89
Katalógus 91
Egyeztető táblázat 125
Egyéb művek, melyeket egykor Rembrandtnak tulajdonítottak vagy a közgyűjteményekben Rembrandt-művekként tartanak nyilván 127
Függelék I. Rembrandt rajzai 134
Függelék II. Rembrandt rézkarcai 136
Rembrandt legjelentősebb tanítványainak jegyzéke 139
Mutatók:
Címmutató 140
Tárgymutató 140
Helyrajzi mutató 141

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző