Castiglione László: Római művészet

Ár: 1000 Ft

Megvásárolható

Ma is, szokott pályáinkon járva, nemegyszer találkozunk a római művészet emlékeivel; elég, ha az óbudai amfiteátrumra, az aquincumi ásatásokra, Szombathely vagy Tác néhány éve feltárt gazdag római anyagára gondolunk. A római birodalom és a római művészet egészéről azonban sokunknak csak kusza és hiányos képe van. Castiglione László kézikönyve lényegében egy ismertnek hitt világ igazi ismeretével ajándékozza meg az olvasót, amikor a római művészet kezdeteit, gyökereit, eszményeit és rendeltetését történeti kialakulásában és fejlődésében igyekszik megmutatni. Az i. e. IV. századtól az i. sz. IV. századig rajzolja meg a római művészet történetét, és mutatja be legfontosabb, páratlan szépségű emlékeit. Castiglione a művészetet a történelem, a társadalom és a római ember gondolkodásmódjának összefüggésében szemlélteti és értelmezi.
Számos emléken mutatja be a racionális és gyakorlatias római ember építőtechnikáját és építőművészetét, nagyvonalú és fölényes szellemű portrészobrászatát és bravúros technikájú, “modern” felfogású csendélet- és tájképfestészetét.
Könyvének gerincét az I. és II. század, tehát a “klasszikus” római művészet alkotja: Itália és a birodalom fénykorának legtipikusabb művészeti jelenségei; művének utolsó fejezete pedig a késő római művészet kialakulását, a birodalom válságtüneteit ismerteti. Ebben a részben, éppen a megrendült világkép és az elvesztett stíluseszmény kapcsán, már olyan kérdéseket vet fel, amelyekre majd csak a sorozatnak egy másik kötete adja meg a választ. A szöveghez részletes időrendi táblázat kapcsolódik, mely Róma történelmének és művészetének legfontosabb eseményeit, illetve alkotásait tartalmazza. A csaknem 200 illusztráció, köztük 8 színes, változatos és élményszerű képet nyújt a bemutatott korszakról.

TARTALOM:

Bevezetés 7
A művészet a hódító Rómában
A hódító Róma 17
Az i. e. IV. század 20
Az italo-hellenisztikus művészet 20
A görög művészet Rómába vándorol 26
Az építészet 27
A festészet 40
A portrészobrászat 45
A római stílus kialakulása
Az építészet 54
A szobrászat 74
A portré 92
A festészet 100
A tájkép 106
Itália aranykora
Az építészet 113
A festészet 124
A bőség művészete 126
A domborművek 132
A portré 139
A birodalom fénykora
A portré 146
Antinoosz 148
Az antoninusi portré 151
Az építészet 154
A dombormű 167
Festészet és mozaik 180
A késő római művészet kialakulása
A válság 190
Az új rend kialakulása 207
Utószó 223
Válogatott bibliográfia 225
Időrendi táblázat 229
A közölt fényképek forrásai 243

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző