Dr. Biró Béla: Műalkotások könyve II.

Ár: 1200 Ft

Megvásárolható

Munkám első kötetének kedvező fogadtatása arra késztetett, hogy sajtó alá rendezzem a második kötetet is, amelyet rövidesen követni fog a harmadik. Az első kötet beosztásától eltérőleg itt már sajátságos adottságokat kellett tekintetbe vennem: a rajz-tantárgy óraszámának iskolatípusonként való különbözőségét. A könyv anyagának és terjedelmének beosztására legalkalmasabbnak tartottam a reálgimnáziumnak, mint legelterjedtebb középiskolatípusnak az óraszámát alapul venni, amely szerint heti egy órával a rajzi órák évi óraszáma 32, ebből a negyedrész fordítható műalkotások ismertetésére, tehát évi nyolc óra. Könyvemben mindkét osztály anyaga nyolc órára, illetve fejezetre van osztva, tehát havonként egy fejezetet elvégezve marad még idő az összefoglaló számonkérésre is.
Mivel a reáliskolákban a rajz óraszáma nagyobb, minden fejezet végén apróbetűs függelékben felsoroltam azokat a műveket, amelyek a reáliskolákban a könyvben felvett anyagon kívül még tárgyalhatók. A gimnáziumokban – sajnos – a rajztantárgy problémájának a felső osztályokban való megoldatlansága miatt nem minden tanuló szerezheti meg a műalkotásoknak ma már minden általános műveltségű emberre nézve fontos ismeretét.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző