Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban

Előjegyezhető

Szabó Attila könyvét mindazok örömmel fogják használni, akik a művészetek bármely ágával foglalkoznak, akár általános iskolai tanulók, középiskolások, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, vagy a művészek történetét, történelmet, irodalmat, zenét tanító pedagógusok. A könyv elsősorban a műalkotások és történelmi, szellemi hátterük megértéséhez nyújt összefoglaló ismeretanyagot, de mindazok haszonnal forgathatják, akik szeretnék, ha nagyobb rálátásuk lenne egy-egy stílustörténeti korszakra, egy-egy nép mai kultúrájának gyökereire, művészetének eredetére és alapvető fejlődéstörténetére. Bemutatja a kezdetektől napjainkig született legfontosabb művészeti eredményeket, a különböző művészeti ágak adott korra jellemző stílusjegyeit, kiemeli és megmagyarázza azokat az építészeti, művészeti alapfogalmakat, amelyek ismerete egy-egy kor művészetének és műalkotásainak elemzéséhez nélkülözhetetlen. Irodalmat kínál a részletesebb művészettörténeti tanulmányokhoz, és megemlít műalkotásokat, amelyek egy-egy korszak művészetében és az emberiség történetében kiemelkedő jelentőségűek, vagy legalább példaértékűek.
Az egyetemes művészettörténet részeként rámutat a fontosabb hazai művészeti értékekre, emlékekre is. Tankönyvként és művészettörténeti jegyzetként egyaránt használható. Folyamatos olvasás helyett azonban folyamatos ismeretszerzésre, a megszerzett művészettörténeti ismeretek összefoglalására, felidézésére szolgál.
A vázlatgyűjteményre szervesen ráépül a Művészettörténet képekben a kezdetektől napjainkig című kötet. A két könyv egyszerre használható: a vázlatokban felsorolt műalkotások jelentős részének színes reprodukcióit a képkötetben találja meg az olvasó, ezért a két kötetet célszerű együtt forgatni.
A mintegy 1036 műremek színes reprodukcióját tartalmazó kötet művészettörténeti korszakonként és időbeli egymásutánban szemlélteti a különböző művészettörténeti összefüggéseket, az egyes korszakok stílussajátosságait, a különböző korok és népek művészetének tárgyköreit. Mindkét kötetet jó szívvel ajánlom mindenkinek.

N. Mészáros Júlia

TARTALOM:

Ősművészet (i. e. 2500-ig) 7
Bronzkori művészet (i. e. XX-V. század) 12
Egyiptom művészete (az i. e. III. évezredétől az i. e. XI. századig) 13
Mezopotámia művészete (az i. e. III. évezredétől az i. e. IV. századig) 20
Izrael művészete (az i. e. XV. századtól az i.sz. III. századig) 24
India művészete (az i. e. III. évezredétől az i. sz. XII. századig) 30
Kína művészete (az i. e. III. évezredétől az i. sz. XIII századig) 35
Japán művészet (az i. e. I. évezredétől az i. sz. XVIII. századig) 40
Indián művészet (i. el. I. évezred-i. sz. XVI. sz.) 44
Törzsi művészet 47
Kréta-Mükéné művészete (i. e. III-II. évezred) 48
Görög művészet (i. e. VIII-i. e. I. sz.) 51
Etruszk művészet (i. e. VII-IV. század) 59
Római művészet (i. e. VI. sz.-i sz. IV. sz.) 61
Pannónia provincia (i. e. I. sz. vége-i. sz. III. század) 67
Ókeresztény művészet (IV-X. sz.) 68
Bizánc művészete (V-XV. század) 75
Kopt művészet (IV-VIII. század) 80
Iszlám művészet (VII-XVII. század) 80
A népvándorlás korának művészete (X. századig) 84
Karoling művészet (VIII-IX. század) 86
Ottó-kori művészet (X. század vége, XI. század eleje) 88
Román művészet (Kb. XI-XIII. század közepe) 89
Gótikus művészet (XII-XV. század) 95
Reneszánsz művészet (XIV-XVI. század) 104
Manierizmus (kb. 1530-1600) 113
Barokk művészet (XVII-XVIII. század) 117
Klasszicizmus (a XVIII. sz. végétől a XIX. sz. közepéig) 126
Biedermeier (1820-1850) 133
Szentimentalizmus (a XVIII. század vége XIX. század eleje) 134
Nazarénusok (a XIX. század eleje) 134
Romantika (XIX. század) 135
Preraffaelita testvériség (a XIX. század közepe) 142
Realizmus (XIX. század) 142
Naturalizmus (a XIX. század közepétől a XX. század elejéig) 146
Plein air festészet (a XIX. század második fele) 146
Impresszionizmus (1874- a XX. sz. elejéig) 147
Neoimpresszionizmus (a XIX. század vége) 148
Posztimpresszionizmus (a XIX. század utolsó harmada) 149
Nagybányai festészet (1896-1902) 150
Nabis (1891-1899) 150
Szimbolizmus (a XIX. század második fele) 151
Historizmus, Akadémizmus (a XIX. sz. vége, XX. sz. eleje) 152
Eklektika (a XIX. sz. második fele) 153
A szecesszió (a XIX. sz. utolsó évtizede-XX. sz. első harmada) 154
Kecskeméti művésztelep (1912-) 157
A XX. század művészete 157
Építészet 160
Avantgárd törekvések 163
Fauvizmus (1905-1907) 163
Expresszionizmus (1905-1920) 163
Kubizmus (1907-1914) 165
Section d*$*or (1912-től) 167
Purizmus (1918-tól) 167
Vorticizmus (1912-1915) 167
A nyolcak (1909-1912) 167
Futurizmus (1909-1944) 168
Dadaizmus (1916-1922) 169
Szürrealizmus (1924-től 1945-ig, de ma is jelen van) 170
Szentendrei iskola (1921-1945) 172
Európai iskola (1946-1949) 173
Kút (1924-1949) 173
Római iskola (1929-1942) 174
Gresham-kör – Posztnagybányai iskola (1920-1945) 174
Szocialisa törekvések (1922-1945) 175
Absztrakt művészet (1910-) 175
Geometrikus absztrakció 176
Radiantizmus vagy rayonizmus (1911-1913) 176
Szuprematizmus (1913-1920) 176
Konstruktivizmus (1917-) 176
Neoplaszticizmus (1919-1944) 177
De stijl (1917-1928) 177
Abstraction-création (1931-1936) 177
Aktivisták (1914-től az 1920-as évekig) 177
Lírai absztrakció 179
Orfizmus (1912-től) 179
Gesztusfestészet (1940-) 179
Kalligrafikus iskola (1934-) 179
Art brut (*$*40-es, *$*50-es évek) 180
Neoavantgárd törekvések (az *$*50-es évektől a *$*70-es évekig) 181
Informel (1945-) 184
Tasizmus (1950-) 184
Cobra-csoport(1948-1950) 185
Tudományos, technicista
Művészeti irányzatok (az *$*50-es évektől) 186
Op art (az *$*50-es évektől) 186
Kinetika (az *$*50-es évek végétől) 187
Strukturalizmus (az *$*50-es évek végétől) 187
Szisztematikus művészet (a *$*60-as évek elejétől) 188
Minimal art (a *$*60-as évek második felétől) 188
“Festőiség utáni absztrakció” 188
Konceptuális művészet (a *$*60-as évek végétől) 189
Analitikus festészet (a *$*60-as évek végétől) 189
Land art (a *$*60-as évek) 190
Earth art (a *$*70-es évek) 190
Arte povera (1967-) 190
Project art (a *$*70-es évek elejétől) 191
Pop art és rokon jelenségek (az *$*50-es évek közepétől) 193
Pop art (az *$*50-es évek második felétől) 193
Combine painting (az *$*50-es évek végétől) 194
Assemblage (az *$*50-es évek elejétől) 195
Environment (a *$*60as évektől) 195
Nouveau realisme (1960-) 195
Hiperrealizmus (1965-től) 195
Akcióművészet (az *$*50-es évektől) 197
Happening (az *$*50es évektől) 197
Body art (a *$*60-as évektől) 197
Process art (a *$*70-es évek) 198
Performance (a *$*60-as évek végétől) 198
Fluxus (a *$*60-as évektől) 198
Politkunst (kb. 1965-1975) 199
Mail art (a *$*60-as évektől) 199
A magyar neoavantgárd vége 200
Posztmodern művészet (a *$*60-as évek végétől) 201
Transzavantgárd (a *$*70-es évek II. felétől a *$*80-as évekig) 202
Heftige malerei (a *$*70-es évek harmadik harmadától) 203
Neue wilde (a *$*70-es évek harmadik harmadától) 203
Pattern painting (a *$*70-es évek II. felétől) 204
Magánmitológiák (a *$*70-es évektől) 204
Spurensicherung (a *$*70-es évektől) 205
Magyar transzavantgrd 206
XX. századi irodalmi vázlat 208
A XX. század zenéje 212
A XX. századi táncművészet 218
Mellékletek (Ábrák) 220
Tartalom 225

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző