Karsai Zsigmond: Lőrincréve táncélete és táncai

Ár: 12000 Ft

Megvásárolható

TARTALOM:

Bevezetőül Karsai Zsigmondról, a Népművészet Mesteréről 7
A Maros-Küküllő vidéki táncdialektus (Martin György) 13
A táncdialaktus határai és alapvonásai 17
A táncdialektus belső tagolódása 20
A táncciklusok 23
Lőrincréve régi táncélete (Karsai Zsigmond) 26
Lőrincréve és népe 26
Népviselet – táncviselet 29
Táncmulatságok 33
A tánc szervezése 33
A tánc menete 35
A bál 44
Táncalkalmak és táncszokások 45
Karácsonyi táncok 46
Szilveszter és Újév táncalkalmai 53
Farsangi fonó és fonókeresztelő 54
Tavaszi játszó 55
Húsvét és tánc 56
Juhbemérés tánccal 57
Tavaszi táncolás muzsikaszó nélkül 58
Nyári vasárnapi táncok 58
Kaszáló kaláka a táncengedélyért 58
Aratókaláka-tánc 59
Lakodalmi szokásrend és tánc 65
A pontozó (Martin György) 74
A pontozó motívumairól 75
A pontozómotívumok osztályozása 75
Motívumcsaládok 76
Motívumok morfológiai csoportjai 77
Motívumok szerkezeti funkciói 77
Motívumtípusok 78
Motívumváltozatok 78
A pontozómotívumok rendszámozása 79
Pontozómotívumok: 1-18 motívumcsalád 80
A pontozó motívumgyűjteményének mutatói 140
Ritmusmutató 140
Kinetikai és plasztikai mutató 142
Struktúratípusok mutatója 146
A szerkezeti funkció mutatója 146
A motívumgyökök és a zenei hangsúly viszonyának mutatója 150
Az összetétel és a motívumrokonság mutatója 151
A motívumgyökök kapcsolódásának mutatója 151
A pontozó táncszakaszairól 156
A pontozó táncszakaszainak közlési rendje 157
A pontozó táncszakaszainak csoportosítása 158
Pontozó táncszakaszok: 1-115 pont 163
Az 1-115. pontozó táncszakaszainak elemzése 220
A pontozó táncszakaszainak mutatói 233
Struktúramutató 233
A használati gyakoriság mutatója 235
A pontozó táncfolyamatairól 236
Pontozó táncfolyamatok: 1-62 tánc 239
A pontozó táncfolyamatainak felépítése 259
Karsai Zsigmond pontozójáról 261
A párostánc (Martin György) 267
A párostánc folyamata 270
A párostánc motívumai 304
A párostánc motívumsorai 307
A párostánc szakaszai 309
A párostánc tételei 311
Táncházi tanácsok (Martin György) 314
Befejezésül 319
Irodalom 321
English summary 325

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző