Szentiványi Gyula: Barabás Miklós művészete

Ár: 1000 Ft

Megvásárolható

Barabás Miklós rendszeresen rajzolni és festeni senkitől sem tanult, alapjában véve tehát autodidakta volt. Rajzoló hajlama hétéves korában jelentkezett, tizenhároméves volt, mikor Császár Zsigmond nagyenyedi tanárt – aki műkedvelő rajzoló volt – munkaközben látta, ez időben segédkezett Lilleque szobafestőnek, aki a nagyenyedi ref. kollégiumnak enyvfestékkel kulisszákat festett, s ugyanekkor másolgatta a Musée de Paris című mű rézmetszeteit. 1825-ben Telepi György vándorszínészt és dekoratív-festőt látta dolgozni s rövid ideig Neuhauser Ferenc nagyszebeni festő műtermében egészen önmagára utalva rajzolt. Művészi értékű festményeket a nagyszebeni báró Brukenthal-képtárban látott először, ahol néhány másolatot is készített. Eddig csak tussal rajzolt, a pontozó modorú metszetekről ellesett technikával. 1825-ben hallotta, hogy Szabó János erdélyi festő krétával rajzolja arcképeit, ami azért előnyösebb, mert könnyebb a rajzhibákat kijavítani. Ekkor kezdett krétával rajzolni.
Szabó festményei után báró Kemény Simonné 1827-ben néhány másolatot készíttetett Barabással, aki annyira belemélyedt a Füger-féle klasszicista iskola e csekély jelentőségű képviselőjének szerény munkáiba, hogy egyideig az ő hatása alatt állott. 1829-ben Kolozsvárt Gentiluomo olasz festőt és zenetanítót látta először olajfestékkel dolgozni s erre maga is kedvet kapott. Három kísérlet után, a negyedik olajfestésű arcképet már megrendelésre készítette. Barabás csaknem teljesen magára utaltan, törhetetlen szorgalommal dolgozott, mert a létfentartásához szükséges anyagiakat csak így, arcképrajzolással és miniatür-arcképek festésével szerezhette meg. Kitartó munkája közben oly nagy gyakorlatra tett szert, hogy képmásai csakhamar kedveltek, sőt kapósakká lettek Erdélyben…

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Sorozat

Magyar Művészeti Könyvtár

Kiadás éve

1927

Oldalszám

27