Ádám Jenő: A muzsikáról

Ár: 600 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

A zenei hangról:
Egy kevés akusztika 5
A skála 15
A relatív szolmizáció 49
A ritmus 55
A páros ütemek 60
A páratlan ütemek 66
A tempó 70
A pontozott értékek 72
Váltakozó ütemek 76
Egyéb ütemfajták 76
Az összhangzattan:
A hangközökről 86
Az akkord (a hármashangzat) 93
A hármashangzatok megfordításai 97
A dallam 108
A magyar népzene dallamai:
Az újabb keletű magyar népdal 122
A magyar népzene hangsorai 127
Az ősi magyar népdal 136
A népies műdal 144
Mi az ellenpont 146
A fuga 166
Zenei műformák 175
A dalforma 177
A variációs forma 201
A rondó 216
A szonáta 225
A szimfónia 247
Többtételes műfajok 260
A hangszerek 264
A zenekar 275
Az énekes zene műformái 177
Az énekhang 281
Az énekkar 282
Betűrendes mutató 284

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző